MANAŽER ROKU 2019 – zájemci mají šanci do konce srpna

MANAŽER ROKU 2019 – zájemci mají šanci do konce srpna

15 července, 2020

Česká manažerská asociace v soutěži MANAŽER ROKU ocení nejlepší osobnosti 21. října. Každoroční dubnové udělování titulů úspěšným manažerům, podnikatelům a lídrům bylo vzhledem k pandemii koronaviru a nouzovému stavu přeloženo na podzimní termín. Posunul se termín podání přihlášek, a to až do 31. srpna.

Hodnotitelská komise v čele s jejím předsedou Petrem Kazíkem, který byl v červnu zvolen prezidentem ČMA, vyšla vstříc požadavkům řady zájemců o posunutí termínu pro odevzdání přihlášek. „Podnikatelé a manažeři řešili a řeší v této turbulentní době otázku, jak překonat důsledky pandemie koronaviru. Jejich energie je zaměřená na tento úkol,“ uvedl k rozhodnutí výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš.

Co se nemění, je místo slavnostního večera v pražském Paláci Žofín, ten letošní se ponese v duchu připomenutí 30 let ČMA. Obvykle se vyvrcholení soutěže účastní řada VIP hostů – manažeři, podnikatelé, členové vlády, poslanci, hejtmané, novináři, a v neposlední řadě garanti jednotlivých kategorií, jimiž jsou partnerské svazy, asociace a komory.

Do konce srpna mají tedy zájemci možnost přihlásit se do 27. ročníku, hodnotí se práce soutěžících za rok 2019, jehož koncept se nemění. „Držíme kontinuitu, oborové kategorie, ale vycházíme vstříc moderním trendům ve společnosti a managementu a přinesli jsme nové kategorie,“ uvedl Ivo Gajdoš. Základních kategorií je deset, patří k nim vedle klasických oborů kategorie Manažer digitálního věku, Vizionář či Manažer malého a středního podniku. Zvláštní cenou je Inovace pro udržitelný rozvoj, kterou vyhlašuje sesterská Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj CBCSD.

 

O soutěži MANAŽER ROKU

Již 27 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry managementu v České republice. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se dobu existence soutěže dostalo přes 1600 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí.

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů vzniklo v roce 1990, letos si připomíná 30 let své existence. Jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média
PhDr. Milan Mostýn
Tiskový mluvčí

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831
113 60 Praha 1
www.cma.cz

e-mail: mostyn@cma.cz 
mobil: +420 739 452 816