MANAŽER INFO

MANAŽER INFO

10 října, 2013

POPIS PUBLIKACE

  • Barevná ročenka
  • 50 stran
  • Přílohou CD/DVD
  • Formát A4 (rozměr stran: výška 297 mm, šířka 210 mm)
  • Papír 135 g, křída lesk, knih. zpracování
  • Tištěná a internetová verze (formát PDF) na adrese www.cma.cz
  • Cílová skupina: členové ČMA, finalisté MANAŽERA ROKU, Klub MANAŽERA ROKU, distribuován při akcích ČMA, novináři a další partneři ČMA.

 


CENÍK INZERCE

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1 strana

25 000,- Kč

½ strany (na výšku i na šířku)

15 000,- Kč

¼ strany (na výšku i na šířku)

 10 000,- Kč

Přijaté články a další podklady se zpracovávají podle grafických a redakčních zásad publikace
a obecných norem. Redakční rada si vyhrazuje právo na odbornou a jazykovou úpravu článků
a právo odmítnout nepůvodní či obsahem nevyhovující PR články či inzerci.

Za obsah inzerce odpovídá klient, který dodá finálně zpracované podklady v tiskových formátech a odpovídající kvalitě. V případě, že se jedná o dodání textu a ilustrační fotografie, stvrdí správnost informací potvrzením zaslaných korektur, po zabudování příp. jeho připomínek.

Uvedené ceny jsou za zveřejnění inzerce, nikoliv za její grafické zpracování. Grafické zpracování lze sjednat zvlášť na níže uvedeném kontaktu.

 

KONTAKT:

Ing. Kateřina Gazárková
projektový manažer

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
Tel.: 224 109 417
E-mail: gazarkova@cma.cz