Klub Manažerů roku zavítal k MANAŽEROVI ROKU 2013

Klub Manažerů roku zavítal k MANAŽEROVI ROKU 2013

12 listopadu, 2014

Nabitý, avšak velmi zajímavý den strávili členové Klubu Manažerů roku (KMR) v prostorách společnosti Farmet a.s., jejíž generální ředitel a předseda představenstva, Karel Žďárský, se může pyšnit titulem MANAŽER ROKU 2013. K hostům tohoto výjimečného setkání patřili rovněž další významné osobnosti, mezi kterými nechyběli Jan Mühlfeit, mluvčí Klubu Manažerů roku a viceprezident ĆMA, Marie Jírů, předsedkyně ČMA Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy (RKS), a mnoho dalších manažerů. Kromě hodnotných prezentačních příspěvků měli návštěvníci jedinečnou příležitost nahlédnout do provozu firmy, která má se svým businessem velmi dobře nakročeno.

Na úvod Ivo Gajdoš a Marie Jírů krátce zhodnotili nejen proběhlé a plánované aktivity České manažerské asociace, včetně Klubu Manažerů roku a soutěže MANAŽER ROKU, ale představili rovněž aktuální činnost ČMA a RKS. Po nich již následovalo vystoupení mluvčího KMR, Jana Mühlfeita na téma konkurenceschopnosti České republiky.

Konkurenceschopnost jednotlivých zemí ve světě se měří již přibližně 25 let. Pokud se zaměříme na systém konkurenceschopnosti podle Světového ekonomického fóra, ten disponuje 12 hlavními pilíři. Vyjma základních ekonomických ukazatelů (HDP, produktivita práce atd.) hodnotí lokálně také parametry jako úroveň školství (které je v katastrofálním stavu – a jak by ne, když se za 8 let vyměnilo 9 ministrů školství), vyspělost podnikatelského prostředí, rozvoj infrastruktury apod. Ty hledí více strategicky dopředu, naopak HDP je v tomto ohledu zastaralé a velmi málo vypovídající hledisko. Dle Mühlfeita ukazuje totiž to, co jste udělali v minulosti, ale negarantuje vám budoucí výhled (ve Finsku mají například tzv. Future Committee). V rámci konkurenceschopnosti obecně platí, že dnes je potřeba běžet rychleji než včera, ale rovněž musíte běžet rychleji než ty ostatní. Česká republika běží občas rychleji dnes než včera, ale už nikdy neběží rychleji než ostatní. Při investičním zvažování zahraničních subjektů v dané zemi jsou klíčové tři charakteristiky, mezi nimiž nechybí právě konkurenceschopnost, vzdělanost a podmínky pro podnikání. Dle Světového ekonomického fóra patří Česká republika do ekonomik, které jsou taženy inovacemi. Její pozice se v žebříčku ostatních zemí za poslední rok zlepšila (ze 46. na 37. místo) a to především díky stabilizovanému ekonomickému prostředí a rozvinutým finančním trhům. ČR však chybí pozitivní marketing – neumí se prodat. Mühlfeit také uvádí, že v ČR se v minulém roce nic zásadně negativního nepřihodilo, což je rovněž nutné brát na vědomí. Za období minulých šesti let naše republika v rámci hodnocení nepřeskočila žádnou zemi, avšak čtyři země se dostaly před nás (Indonésie, Portoriko, Portugalsko, Thajsko). Důvody, které zapříčinily tuto situaci, můžeme hledat především v nižší vyspělosti podnikatelského prostředí (nedostatek domácích dodavatelů, inženýrů apod.) a v nedostatečném rozvoji inovací. Naopak pozitivní aspekty hledejme v oblasti technologické připravenosti a infrastruktuře. Zásadní pro další vývoj je, aby byla česká ekonomika agresivní v exportu a atraktivní pro investory – k tomu je potřeba flexibilní a vzdělaná pracovní síla a strategické vládnutí.

unilted_1Celou fotogalerii naleznete zde

Na prezentaci Jana Mühlfeita navázal Karel Žďárský, MANAŽER ROKU 2013, který představil hostům činnost společnosti  Farmet a. s. Jejím hlavním posláním je, aby technologie a stroje, které produkuje, jednotlivým zákazníkům vydělávaly. To Farmetu umožnuje další růst a rozvoj, jak z pohledu strategického, tak i výkonného. Podle slov Žďárského druhým důležitým aspektem je, že vyrábí jen to, co uvnitř podniku vymysleli, a vyrábí to hlavně pořádně. Jejich prosperita je založena na zákaznících, které se snaží co nejlépe uspokojit a být pro ně spolehlivým partnerem. Kromě výroby zemědělských strojů je společnost Farmet a.s. jediná ve východní Evropě, která se věnuje výrobě lisů a dlouhodobě do ní investuje. Aby splnili vysoké požadavky zákazníků v obou výrobních oblastech, musí dbát na vysokou přidanou hodnotu, které je skryta především v individuálním zákaznickém přístupu a řešení šitém na míru. Zákazník klade důraz hlavně na hlediska výtěžnosti a výkonu výrobku. Aby naplnili mnohdy velmi vysoká očekávání, efektivně integrují moderní postupy výroby včetně vlastního řídícího systému se specifickými problematikami dodavatelů atd. Neopomíjí ani kvalitní síť dealerů, kterým se snaží být silným a spolehlivým výrobcem. Prostřednictvím obchodních zástupců a partnerů nabízí Farmet a.s. své výrobky a služby v celé Evropě. Jejich export tvoří přes 80 %, z toho polovina je do zemí EU a druhá polovina míří do Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, ale i do Mongolska, Čečenska apod. Zde hraje klíčovou roli opět důsledný zákaznický servis.

V rámci druhé části setkání čekala na účastníky komentovaná prohlídka samotného provozu podniku, která potvrdila jedinečnou pozici společnosti Farmet a.s. ve svém oboru. Z tváří hostů bylo zřejmé, že je zaujala jak sofistikovaná výroba včetně jednotlivých procesů, tak záměry, které Žďárský se svými spolupracovníky ve výrobním programu plánuje. Mezi ně určitě patří postupná robotizace specifických úseků, neustálý vývoj a zlepšování se ve zpracování nových surovin či materiálů, další investice do stavebních úprav, rozvoj lidských zdrojů apod. Perspektiva a tah na branku tedy společnosti Farmet a.s. nechybí a to je určitě důvod ke gratulaci celého Klubu Manažerů roku!

unilted_2Celou fotogalerii naleznete zde