K udržitelnému rozvoji

K udržitelnému rozvoji

10 října, 2013

Nové vydání Newsletteru ČMA je mohutným krokem kupředu – díky tomu trávím u počítače hodiny, zvědav, co se ještě mohu dovědět. Je to začátek, na němž se nechá slibně stavět.

Kde jsem udělal chybu, že už rok se ČMA věnuje „udržitelnému rozvoji“ (sustainable development, tedy vývoji, ne rozvoji) a nevyjadřoval jsem se?  Promiňte.

Myslím však, že udržitelný rozvoj je chybná teorie, že konkurenční schopnost patří k „neudržitelnému rozvoji“. Ostatně mohlo být nápadné, jak pojem udržitelného rozvoje v ostatním textu absentuje. Smělé úvahy vynikajících autorů se bez toho obejdou. Ovšem definice udržitelného rozvoje je široká, mnoho se do ní vejde, takže zůstává nepopiratelná výhoda přímé součinnosti s mezinárodním vývojem mysli.

Co stojí navíc za úvahu, je to, že Evropská unie, k níž se hlásíme, má své organizace pro řízení a technologii, vydává také časopisy (unijní, nejen v jednotlivých členských zemích), takže k nim bychom měli také, a snad především, tíhnout.

Bylo by dobré otisknout brzy, s čím jela ČMA na mezinárodní konferenci do Istanbulu.  Pomohlo by to utváření společného názoru. (Poznámka redakce: článek věnující se této problematice naleznete zde.)

Velmi cenné jsou výtahy z Harvard Business Review (HBR). Američtí vzdělanci z našeho oboru HBR přiznávají, že je nejčtenějším časopisem, avšak nepřiznávají mu vědeckou erudici. Kdyby bylo možné přibrat dva, tři časopisy, bylo by to užitečné.

Udržitelný rozvoj dostal podporu ze strany vleklé krize. Avšak USA mají na 2014 předpověď růstu HDP asi 4 %, světová banka globálně 3,2 %.  Udržení ekonomiky (maintenance, což je ekvivalent sustainability, sustantation,  sustaining) začíná pomalu už být za Amerikou. Je to ovšem výjimečná, mimořádná země. Tržní ekonomika (neoliberalismus) obnoví cyklus s konjunkturami a krizemi, tedy neudržitelný.

Jaroslav A. Jirásek