Jan Juchelka představil Klubu manažerů roku transformaci managementu Komerční banky

Jan Juchelka představil Klubu manažerů roku transformaci managementu Komerční banky

18 června, 2021

Ve čtvrtek 17. června 2021 se uskutečnilo setkání Klubu manažerů roku s loňskými finalisty této prestižní soutěže. Stalo se tak tradičně v prostředí firmy posledního vítěze, tedy v Komerční bance. Po úvodním slovu předsedy Klubu manažerů roku, profesora Vladimíra Maříka, představil CEO KB Jan Juchelka transformační proces, jímž jeho management prochází. Následně provedl účastníky centrem zpracování hotovosti v budově banky na Václavském náměstí.

Management velké finanční společnosti, jako je Komerční banka, představuje náročné povolání a nese s sebou výzvy i pro ostřílené manažery. Jan Juchelka se po nástupu do čela KB v roce 2017 rozhodl zavést do KB agilní způsob práce. V čem spočívá?

Každý jistě znáte na pracovištích problémy z hlediska týmové spolupráce. Máte pod sebou marketingový tým a IT tým, které mají za úkol přivést na trh nový produkt či službu. IT sektor pouze dodává software, jak jej nadefinuje marketingové oddělení, a výstup nemusí přinést očekávané výsledky u zákazníků. V Komerční bance proto došlo ke změně v týmovém myšlení. Vytvořily se skupiny zaměstnanců z více oblastí, které společně pracují na dosažení vytyčených cílů. Členové pracovních skupin jsou vedeni k samostatnosti a vlastní iniciativě. Ajťáci už nejsou jen dodavatelé softwaru, ale aktivně se podílejí na úspěšném doručení výstupů k zákazníkům. „Daří se nám nyní překonávat překážky mezi zadavatelem a tvůrcem. Produkty jsou úspěšné, pokud technici už sami přemýšlí marketingově,“ vysvětlil Jan Juchelka. Jeho kolega Michal Vytiska, který v KB zastává pozici Strategic Business Development Manager, pak účastníkům setkání tento proces Agile@Scale podrobně představil. Výsledky jsou natolik signifikantní, že se Komerční banka dostala do odborné studie Harvard Business School.

Komerční banka byla založena v roce 1990. Vznikla odštěpením od Státní banky československé. Měla podpořit zejména rozvoj korporátního segmentu, přesto dnes zastává i pozici číslo 3 v oblasti retailu. Vždy byla předním inovátorem na českém finančním trhu. V éře pod vedením Jana Juchelky se proces modernizace managementu a technologií ještě urychlil, za což byl Jan Juchelka oceněn titulem Manažer roku 2019.

„Stali jsme se jednou z nejvíce agilních firem v Evropě. Snažím se také náš přístup uplatnit i u mateřské SG Group na celém světě. Chceme dokázat, že naše práce se dá dělat s menším počtem manažerů a s daleko větší angažovaností zaměstnanců. Zároveň víme, že náš systém není pro každého. Je to pro lidi, kteří chtějí mít za sebou příběh. Nechtějí dohlížející ředitele. Chtějí sami vědět, k čemu přispívají,“ dodal Jan Juchelka.

Setkání ukončil společný oběd a neformální diskuze.

Celá fotogalerie ZDE.