Firmám české manažerské špičky se loni dařilo

Firmám české manažerské špičky se loni dařilo

18 února, 2015

Finalisté 21 ročníků soutěže MANAŽER ROKU
hodnotili uplynulý rok ve svých firmách

 

Firmy špičkových českých manažerů, oceněných v 21 ročnících soutěže MANAŽER ROKU, loni až na výjimky dosáhly či překročily své plánované výsledky. Stalo se tak i přes problémy s exportními sankcemi vůči Rusku, které se projevily koncem roku, či s rostoucí byrokracií ze strany české vlády i orgánů EU. Mezi nejčastější investice v podnicích patřila oblast IT, zejména software. Za hlavní pozitivum finálové účasti v soutěži MANAŽER ROKU byla označena výměna zkušeností mezi manažery a zvýšení renomé jak oceněného manažera, tak jeho firmy. 

Na přelomu roku uspořádali vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU pravidelnou výroční anketu mezi finalisty předchozích 21 ročníků. Došlé odpovědi představují průřez názorů české manažerské špičky na dění v České republice v roce 2014. Anketa se ptala na míru splnění firemních plánů, změny k efektivitě a konkurenceschopnosti v podniku řízeném dotázaným manažerem.

Přes problémy, způsobené zejména exportními sankcemi vůči Rusku koncem roku 2014, které snížily v několika firmách očekávaný roční hospodářský růst, dosáhli téměř všichni účastníci ankety ve svých firmách plánovaných výsledků či je překročili, včetně růstu tržeb či zisku. Podniky pokračovaly v investicích do nových technologií, hal, zlepšování systému motivace a odměňování zaměstnanců, zlepšování služeb pro zákazníky, otevírání nových poboček, často zaváděly nový software pro zefektivnění práce, vstupovaly do nových výrobních či prodejních segmentů.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhne 23. dubna 2015 v pražském paláci Žofín. Další informace naleznete zde.

 

Kontakt pro zájemce o účast v soutěži MANAŽER ROKU

Dr. Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, e-mail: lukovic@cma.cz

 

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

 

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU

Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz