Ocenění vyhlášené za nejvýznamnější manažerský počin v hodnoceném období, leden – prosinec 2023.