Do síně slávy MANAŽERA ROKU byl uveden Jan Preclík

Do síně slávy MANAŽERA ROKU byl uveden Jan Preclík

26 dubna, 2016

jan_preclikNa slavnostním vyhlášení soutěže MANAŽER ROKU se letos za vykonanou práci dostalo jedné z nejvyšších poct  Janu Preclíkovi. Ve čtvrtek 21. dubna 2016 byl slavnostně uveden do Síně slávy MANAŽERA ROKU v pražském Paláci Žofín. Ocenění převzal z rukou zástupců vyhlašovatelů soutěže – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka, prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky a prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jana Wiesnera.

S Ing. Janem Preclíkem, M.I.M., se setkali všichni, kteří byli dosud po více než dvě desetiletí nominováni do prestižní soutěže MANAŽER ROKU, jejíž 23. ročník dospěl ke svému vrcholu vyhlášením Manažerky a Manažera roku 2015. Jan Preclík totiž stál jak u zrodu soutěže samotné, tak přispíval každoročně k jejímu zdárnému průběhu. Má na starosti hodnocení jednotlivých přihlášených manažerských osobností přímo na pracovišti, takže dokonale zná řadu nejlepších českých firem, organizací a institucí. On sám byl v roce 1994 v této soutěži oceněn titulem Úspěšný manažer.

Jan Preclík absolvoval Fakultu řízení VŠE v Praze, dále v roce 1990 – 1991 soukromou vědeckou vysokou školu European Business School, obor Management, a v roce 1998 – 1999 získal titul Master of International Management. Absolvoval odborné manažerské kurzy u firem zvučných jmen jako je IBM, General Electric, Siemens, Westinghouse Electric a další. Má autorské osvědčení k vynálezu v oboru aplikované kybernetiky „Kontrola regulace průmyslového procesu počítačem v uzavřených regulačních smyčkách“. Za skvělé novátorské přístupy získal dvakrát ocenění Nejlepší pracovník ministerstva průmyslu v ČSSR. Přes 30 let působil ve vrcholovém managementu např. Sklo union Teplice, Intergeo Praha, Škoda Praha, Rukavičkářské závody Dobříš, Mrazírny Praha, z toho částečně jako krizový manažer. Řídil zahraniční Joint Ventures a projekty ve světě na získání strategických surovin pro československý průmysl. Vedl rovněž restrukturalizace významných českých průmyslových podniků. Je dlouholetým předsedou Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU, dále členem jejího Řídícího výboru a Národní komise. Je čestným členem České manažerské asociace.

Jan Preclík je autorem řady inspirativních myšlenek. Zajímají ho nové metody práce v jakémkoli oboru a jejich vklad pro praxi. Vždy působí jako nositel optimismu a ostatní vybízí k hledání cest a východisek. Charakteristika jeho osobnosti je jednoznačná: energický vzor manažera, který se nikdy nevzdává. Ostatně právě toto je typický povahový rys většiny těch, kteří se letos u příležitosti soutěže MANAŽER ROKU v Praze potkali.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili a ceny předávali prezident České republiky Miloš Zeman, který udělil soutěži záštitu, a také předseda vlády Bohuslav Sobotka. Mezi významnými hosty byla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, eurokomisařka Věra Jourová či náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Žofín zaplnily téměř čtyři stovky významných osobností českého byznysu. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže.

Kdo byl doposud do Síně slávy uveden:

2009 Doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc.
Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.
Ing. Bořivoj Frýbert
Ing. Jan Fencl
2010 prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
2011 Ing. František Jezdinský, CSc.
2012 Ing. Rudolf Černý
Ing. Vladimír Feix
Jan Wiesner
2013 Ing. Zdeněk Liška
2014 Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., MBA

.

.