Do finále 23. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2015 postoupilo 70 osobností

Do finále 23. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2015 postoupilo 70 osobností

12 dubna, 2016

Na tiskové konferenci 12. dubna byli představeni manažeři působící v České republice, kteří postoupili mezi finalisty 23. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2015. Sedmdesát finalistů do konce března vybrala Hodnotitelská komise. Národní komise z nich vybere 20. dubna vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne 21. dubna v rámci Dne úspěšných manažerů a firem v pražském Paláci Žofín za účasti stovek manažerů a předních představitelů českého politického i ekonomického života, zejména zástupců vlády. Záštitu nad soutěží má prezident republiky Miloš Zeman, jehož účast se očekává.

Soutěž MANAŽER ROKU každoročně vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA), která je současně jejím realizátorem. Jejím cílem je vyhledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně zahraničních) působící minimálně tři roky v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ekonomiky. Od roku 1993 prošlo soutěží 1300 finalistů a titulem Manažer – Manažerka roku bylo oceněno 55 osobností. Letošním mottem soutěže je „Prestiž-inspirace-úspěch“.

Jak se hodnotí finalisté a vítězi

Soutěž MANAŽER ROKU se odlišuje od řady jiných soutěží precizně vypracovaným systémem objektivního hodnocení uchazečů, kteří musí odpovídat přísným kritériím. Soutěžící jsou hodnoceni dvoukolově, dvěma nezávislými komisemi.
Manažer se nemůže nominovat sám, do soutěže může být nominován právnickými osobami, státními a veřejnými institucemi, bankovními domy, zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, správními nebo statutárními orgány firem, družstev, a také vítězi minulých ročníků soutěže. Kandidát musí se svou nominací souhlasit.
Na průběh soutěže dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Nominované hodnotí a finalisty vybírá Hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem, která zpracuje podklady pro Národní komisi. Ta je rovněž jmenována Řídícím výborem a je složena z významných osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými svazy, Manažerů roku oceněných v minulých letech a partnerů soutěže. Národní komise materiály podle schválených zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.

Jaké jsou soutěžní kategorie

Podle zaměření svých firem či institucí jsou letošní finalisté zařazeni do 23 odvětví, vítězové v nich získají titul Manažera odvětví. Podle věku a velikosti firmy mohou finalisté zvítězit v kategoriích Mladý manažerský talent do 40 let, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců a Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců.
Nejlepších deset finalistů je vybíráno do žebříčku TOP 10 MANAŽER ROKU, z nichž vzejdou absolutní vítězové: Manažerka roku a Manažer roku. Zvláštní kategorií za celoživotní práci je Uvedení do Síně slávy.

Soutěžní kategorie

Manažer odvětví

 1. ZEMĚDĚLSTVÍ
 2. ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD
 3. ZEMĚDĚLSTVÍ A SLUŽBY
 4. VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ SKLA A TEXTILU
 5. VÝROBKY ZE DŘEVA A PAPÍRU
 6. CHEMIE
 7. VÝROBKY Z PLASTŮ
 8. HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY
 9. HUTNÍ VÝROBA A SLUŽBY
 10. ENERGETIKA A VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ
 11. VÝROBA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ
 12. VÝROBA PRO DOPRAVU
 13. STAVEBNICTVÍ
 14. VÝROBA PRO STAVEBNICTVÍ
 15. DOPRAVA
 16. VĚDA A VÝZKUM
 17. POJIŠŤOVNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
 18. SLUŽBY PRO SPRÁVU DAT A OBJEKTŮ
 19. VEŘEJNÁ SPRÁVA – MANAŽER
 20. VEŘEJNÁ SPRÁVA – PŘEDSTAVITEL
 21. ZDRAVOTNICTVÍ – MANAŽER
 22. ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
 23. SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
 • Mladý manažerský talent do 40 let: 8 finalistů
 • Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců: 14 finalistů
 • Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců: 27 finalistů
 • Soutěž O nejlepší studentskou esej: 10 finalistů 1., 2. a 3. místo a také nejkreativnější esej
 • Síň slávy soutěže MANAŽER ROKU
 • TOP 10 MANAŽER ROKU 2015
 • Manažerka roku 2015
 • Manažer roku 2015

Kdo jsou finalisté soutěže MANAŽER ROKU

 • 70 finalistů ve 23 odvětvích
 • 10 žen a 60 mužů
 • nejmladší finalista má 37 let (Ing. Petr Blažek, Dřevojas, výrobní družstvo)
 • nejstaršímu je 72 let (prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., VÚTS, a.s. Liberec)
 • věkový průměr všech finalistů je něco přes 52,8 let
 • do 40 let je 8 finalistů
 • 60 a více let má 18 finalistů

Finalisté podle krajů

Praha 15
Středočeský 10
Jihomoravský 8
Královéhradecký 7
Pardubický 6
Jihočeský 5
Liberecký 4
Moravskoslezský 3
Zlínský 3
Vysočina 3
Ústecký 2
Plzeňský 2
Olomoucký 2
Karlovarský 0

 

Z jakých společností dle velikostí jsou finalisté

 • 14 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců
 • 27 finalistů řídí střední firmy do 250 zaměstnanců
 • 70 finalistů pracuje ve firmách, které souhrnně zaměstnávají více než 35 tisíc zaměstnanců

Jejich právní subjektivita

 • 25 akciových společností
 • 20 společností s ručením omezením
 • 11 družstev
 • 6 státní instituce
 • 8 ostatní společnosti

 

Galavečer a Mezinárodní konference 2016

Již druhý rok v rámci Dne úspěšných manažerů a firem proběhne dopoledne konference ČMA, tentokrát pod názvem „Žena – klíčový faktor úspěchu“. Naváže tak na loňskou konferenci „Žena – klíčový faktor úspěchu řízení společnosti a businessu“. Mezi vystupujícími budou významné ženy z obchodu i politiky jak v českém, tak i světovém měřítku. Účast přislíbila například komisařka Věra Jourová a další významné osobnosti jako například Annika Elias, prezidentka Ledarna – Švédské manažerské asociace, Louise Nylin, programová poradkyně UN Women, Jitka Pantůčková, předsedkyně představenstva Socété Générale Albánie, Tanja Vainio, generální ředitelka ABB a Balesh Sharma, generální ředitel Vodafone Česká republika. Konferenci zahájí ministryně Michaela Marksová, moderování se ujme Petra Janíčková, prezidentka Business Leaders Fora.

Soutěž o nejlepší Studentskou esej

V letošním roce byl v rámci soutěže MANAŽER ROKU vyhlášen 3. ročník soutěže „O nejlepší studentskou esej“. Zadání soutěže byla úvaha na téma:

 1. Vývoj nových technologií a budoucnost mladé generace
 2. Kybernetická revoluce (Průmysl 4.0/Internet věcí) a vliv na společnost

V tomto ročníku byla navíc vyhlášena čtvrtá cena, a to „O nejkreativnější esej“.

V prvním tématu se autoři zaměřili na různé aspekty technologií a na jejich vliv na společnost. Věnovali se otázce chování, životního stylu, ekologických a bezpečnostních rizik. Uvedli kořeny v minulosti, shrnuli současnou situaci a končili snahou nastínit budoucí výhled, přičemž akcentovali možná pozitiva i negativa vývoje nových technologií. Zmínili i požadavky na mladou generaci, které se tím otevírají nové možnosti, i když samozřejmě za cenu přidružených rizik, nad nimiž je nezbytné se zamyslet.

Ve druhém tématu se autoři věnovali kybernetické revoluci a jejím možným dopadům na jednotlivá odvětví hospodářství, sociální systém i právní řád. Dále poukázali na možné budoucí vývojové trendy v této oblasti.

Soutěže se zúčastnilo celkem 53 studentů z pěti vysokých škol:

 • Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
 • Karlova univerzita, Fakulta ekonomická, Praha
 • Vysoká škola ekonomická, Praha
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Vysoká škola Škoda Auto, Mladá Boleslav

Z nich do druhého kola hodnocení bylo vybráno nejlepších 10 prací. Práce v prvním kole vyhodnotil tým odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze v čele s prof. Evou Kislingerovou. Ve druhém kole mezi TOP desítkou nejlepších vybrala tři vítěze komise složená se zástupců vyhlašovatelů a partnerských organizací.

Vítězové obdrží tato ocenění:

 • 5ks zajímavých knih z nakladatelství Grada
 • Jednodenní fotografické kurzy od společnosti Megapixel
 • Účast na mezinárodní konferenci Gender Gap 21.4.2016
 • Rozhovor pro média
 • Získání ročního bezplatného členství v Klubu mladých manažerů ČMA, v rámci kterého se budou moci účastnit aktivit pořádaných Českou manažerskou asociací.
 • Vystoupení v TV – Dobré ráno
 • Uveřejnění prací na webech vyhlašovatelů

Tři vítězové soutěže budou oceněni na pódiu před stovkami manažerů a významných hostů. Úspěšní studenti budou pozváni na celý slavnostní den v pražském paláci Žofín 21. dubna 2016, tedy budou moci se zúčastnit mezinárodní konference a slavnostního vyhlášení vítězů soutěže MANAŽER ROKU. Stráví tak den s nejlepšími českými manažery a manažerkami z ČR. Výherci budou oceněni ročním členstvím v Klubu mladých manažerů ČMA, v rámci kterého se budou moci zúčastnit aktivit a akcí pořádaných Českou manažerskou asociací.

Průběh slavnostního vyhlášení

Samotné slavnostní vyhlašování bude zahájeno ve 14 hodin, a to představením nejlepších manažerů jednotlivých odvětví. Každé odvětví bude mít svého patrona. Samotní manažeři odvětví se budou prezentovat krátkou videovizitkou nebo klasickou prezentací.
Po přestávce v 15:45 – 16:15 budou vyhlášeny další kategorie nejlepších manažerů České republiky.
V cca 16.30 hod. bude oznámena TOP 10 manažerů a Manažerka a Manažer roku. Účast na závěr vyhlašování soutěže přislíbil prezident republiky Miloš Zeman.
Po oficiální části soutěže TOP 10 manažerů navštíví Mediální kavárnu mediálních partnerů soutěže. Společenský večer bude provázet vystoupení cimbálové hudby k poslechu a tanci v letní zahradě Paláce Žofín.

Samotným vyhlášením soutěž MANAŽER ROKU nekončí, vítězní manažeři absolvují setkání s krajskými hejtmany. Vítězové se také sdružují v Klubu Manažerů roku (KMR), který má několik regionálních poboček a celoročně pořádá odborné i společenské akce.

Hlavními partnery letošního 23. ročníku soutěže jsou ČEPS, a.s., Severočeské doly, a.s., Renault ČR, a.s. Významnými partnery jsou Sev.en (www.sev-en.cz), Agrostroj Pelhřimov, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Národní politika kvality. Dalšími partnery jsou Iveco Czech Republic a.s., GZ Digital Media, a.s., Granát, d.u.v., TurnovZnovín Znojmo, a.s.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 23. ročníku soutěže, proběhne 21. dubna 2016 v pražském Paláci Žofín.

Soutěž je veřejná a soutěžící musí vyhovovat těmto kritériím:

 • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
 • svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách globálního ekonomického prostoru
 • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera, uvedeným na webových stránkách České manažerské asociace www.cma.cz

Při hodnocení je dále přihlédnuto k:

 • osobnosti a způsobilosti manažera
 • osobnímu přínosu manažera pro firmu
 • podnikatelským výsledkům a konkurenceschopnosti firmy čelit krizi
 • celospolečenským přínosům firmy
 • výrobkům a službám
 • pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám
 • environmentálnímu přístupu

Další informace najdete v příslušné sekci.

 

KONTAKTY:

Milan Mostýn, tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

Ludmila Koutská, ředitelka projektové kanceláře soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1, www.cma.cz, e-mail: koutska@cma.cz mobil: 731 482 447