Daniel Beneš, Manažer roku 2014: Úspěch je hodnota velmi relativní

Daniel Beneš, Manažer roku 2014: Úspěch je hodnota velmi relativní

26 září, 2015

„Co vypadá v jistý okamžik jako úspěch, může se za nějaký čas jevit spíše jako prohra a naopak,“ zopakoval několikrát během setkání předních českých manažerů Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ a Manažer roku 2014. Debatu na téma úspěch a neúspěch připravil 23. září Pražský manažerský klub pod vedením Ing. Ivo Gajdoše, výkonného ředitele ČMA, tentokrát nikoli v tradičním prostředí Golem Clubu, ale přímo v sídle ČEZ v naší metropoli.

Úvah nad tím, co je vlastně úspěch v manažerském životě, a jak na úspěch firmy jako je ČEZ nahlíží odborná veřejnost, nebylo málo. Jak Daniel Beneš poznamenal, úspěch je zpravidla veličinou velmi relativní. Co jeden vnímá jako vítězství, může druhý vidět opačně, ať jde o osobní život nebo o posuzování určitých zásadních rozhodnutí firmy, tedy i ČEZ.

V současné době Skupina ČEZ představuje jednu z největších firem v oboru energetiky v Evropě. K této pozici ji přivedly mimo jiné i zahraniční akvizice. Právě díky nim se ČEZ dostal do desítky největších energetik a dnes má díky své pozici možnost podílet se na utváření trhu a být u těch nejdůležitějších jednání, které na půdě Evropské unie probíhají.

„Úspěch a neúspěch jsou vždycky o tom, jakým pohledem se na ně díváte, jak a kdo je hodnotí,“ podotkl Daniel Beneš. „Sám si netroufám své profesní úspěchy hodnotit. Jsem v čele jedné z největších evropských energetik – to někteří jistě za úspěch považují. Ovšem k tomu, abyste byli takto úspěšní, musíte moc a moc chtít a ještě více pracovat. Vím, o čem mluvím, pracuji významně více, než je obvyklé. Kamarádi a přátelé mi vytýkají, že nemám vybalancovaný osobní a profesní život. Patrně na tom něco bude. Můj diář je z 95 procent stále zaplněn pracovními povinnostmi. Není to ideální, někdo by takové vytížení prací mohl považovat za neúspěch. Moje práce, pozice a zodpovědnost za jednu z největších firem v České republice ale takové nasazení vyžaduje.“

Daniel Beneš hovořil také o tom, co by mělo Skupině ČEZ zajistit úspěch v dalších letech. Společnost chce využít velkých změn, které probíhají v energetickém sektoru. Do popředí se dostávají nové segmenty energetiky, prosazují se nové trendy. ČEZ se vedle správy svých tradičních aktiv intenzivně věnuje tzv. decentralizované energetice, obnovitelným zdrojů a především potřebám klientů, na které musí reagovat. Připravuje nabídku poradenství a dodávek na klíč, třeba sluneční elektrárny na střechy rodinných domů. S tím souvisí i změna obchodního modelu firmy, ČEZ se chce profilovat i na poli komplexních řešení energetických potřeb na míru pro soukromou sféru, firmy i municipality. Zajímavé je, že ČEZ podporuje myšlenku elektromobility – předpovídá, že se blíží doba, kdy se do center měst bude jezdit pouze elektromobily a stejně tak hromadnou dopravu ve městech budou obsluhovat vozidla poháněná elektřinou.

Prezident ČMA Ing. Pavel Kafka v této souvislosti připomenul, že úspěch ČEZ tkví také v jeho otevřené komunikaci. Byl to jeden z faktorů, který přispěl k tomu, že členové hodnotitelské komise soutěže Manažer roku zvedli ruku právě pro osobnost Daniela Beneše a poctili ho titulem Manažer roku 2014.

 

(vitaPR, Eva Brixi)
Praha, 24. září 2015