Česko zná nejlepší manažery a manažerky roku. Zabodovala Urválková z Uniqy a Převrátil z Chart Ferox

Česko zná nejlepší manažery a manažerky roku. Zabodovala Urválková z Uniqy a Převrátil z Chart Ferox

22 září, 2023
Autor: Libor Fojtík, Zdroj: Hospodářské noviny

 

Prestižní ocenění Manažerka roku 2022 získala Lucie Urválková, která zastává pozici CFO v UNIQA pojišťovně, a.s., sloužící více než třem milionům klientů v Česku a na Slovensku. Bronislav Převrátil, CEO firmy Chart Ferox a.s., která se specializuje na výrobu zařízení pro skladování zkapalněných plynů a vyniká v oblasti inovací, získal ocenění Manažer roku 2022. V průběhu slavnostního vyhlášení v Empire Hall ve Slovanském domě byla oceněna zejména jejich schopnost vedení a budoucího směřování, spojeného s inovacemi a touhou po neustálém zlepšování.

Uznávaná soutěž MANAŽER ROKU, kterou pořádá Česká manažerská asociace již tři desetiletí, vyhledává nejlepší manažery, lídry a podnikatele, kteří dosahují výjimečných výsledků ve svých oborech, podporují růst a rozvoj firem a vytvářejí inspirující pracovní prostředí pro své kolegy. Jde o jedince, kteří svým přirozeným vedením, schopností inspirovat ostatní k dosažení lepšených výsledků a profesionálním odborným věděním posouvají společnosti i zaměstnance vpřed a rozvíjejí jejich schopnosti.

I jubilejní ročník soutěže MANAŽER ROKU opět přinesl unikátní osobnosti z oblasti vrcholového managementu, jež doprovázejí inspirativní příběhy a znamenitá profesní činnost. Během třiceti let existence soutěže bylo oceněno celkem 69 jednotlivců, kteří zaujali pozice Manažerka a Manažer roku, a jsme hrdí, že tuto tradici udržujeme. Naším cílem není pouze odměňovat ty nejlepší, ale především motivovat a povzbuzovat mladé, začínající manažery na jejich cestě, která často přináší výzvy. Soutěžící se vzájemně inspirují, stanovují celému oboru vyšší standardy a stále zvyšují úroveň managementu v České republice,“ řekl Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace.

Lucie Urválková, Manažerka roku 2022, působí v pojišťovně UNIQA od roku 2006, kdy začala svou kariéru ve společnosti jako finanční ředitelka. V roce 2006 se stala členkou představenstva a po sedmi letech byla povolána na pozici finanční ředitelky pro Česko a Slovensko. UNIQA je klíčovým hráčem v Evropě s více než patnácti miliony klienty v osmnácti zemích. Lucii nejde jen o výsledky, ale zejména o komunikaci se zaměstnanci a týmy. Porota ocenila efektivně provedenou fúzi s AXA pojišťovnou, a.s. v době Covidu, její otevřený přístup, empatii, schopnost motivovat a současně naslouchat potřebám ostatních.

Vítěz soutěže Manažer roku 2022 a zároveň kategorie Průmysl a navázané obory, Bronislav Převrátil, nastoupil do společnosti Chart Ferox a.s. v roce 2005, před pěti lety pak stanul v jejím čele. Pro Bronislava jsou na prvním místě investice do zaměstnanců a rozvoj jejich talentu, ale neopomíjí ani prohlubování jejich spokojenosti se svým zaměstnavatelem. Rozvoj lidského kapitálu podle něj úzce navazuje na rozvoj firmy a jejího úspěchu na trhu. Komise u Bronislava vyzdvihla nejen jeho přístup k zaměstnancům, ale také transformaci společnosti během posledních pěti let, kdy přeměnil firmu z primárně orientovanou na výrobu, na firmu zaměřenou na projekty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Letos byl výběr skutečně náročný. Vzhledem k vlivu války na Ukrajině a vysoké inflaci, která ovlivnila celou společnost, se manažeři napříč odvětvími museli vypořádávat s výzvami, na něž neměli plný vliv. Do TOP desítky se dostali manažeři, kteří nejen zvládli tuto turbulentní dobu, ale dokázali své firmy povznést a posunout je vpřed. Hlavní vítězové, Lucie Urválková a Bronislav Převrátil, potvrdili, že jsou schopni vést společnosti i v období neustálých změn a jejich vize budou mít významný vliv na trh. To, co je odlišuje od ostatních, je jejich mimořádný přístup k lidem a jejich rozvoji. Oba chápou, že budoucnost společnosti nebude záviset pouze na digitalizaci a inovacích, ale také na rozvoji zaměstnanců a na tom, co jim mohou nabídnout,“ komentoval výběr vítězů Libor Witassek, člen Hodnotitelské komise a ambasador ČMA.

Hodnotitelská komise složená z expertů na management a bývalých vítězů předešlých let, vybírá vítěze dle japonské metody 4 kvadrantů Hoshin Kanri, kombinované s evropskými kritérii EFQM. Hlavními faktory, které se hodnotí jsou: minulost manažera, zlepšování a využívání lidských zdrojů, risk management a strategie a vize do budoucna.

 

Vítězové všech kategorií soutěže MANAŽER ROKU 2022

Vítěz kategorie Vizionář

Petr Vaněček, CEO společnosti Remoska s.r.o.

Vítěz kategorie Mladý manažerský talent

Michal Lichter, Regional Director CEE & Nordics, společnost Billigence

Vítěz kategorie Průmysl a navázané obory

Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox a.s.

Vítěz kategorie Nezisková sféra

Lucia Haraslínová, předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstva

Vítěz kategorie Manažer malého a středního podniku

Petr Paksi, spolumajitelem a ředitelem společnosti JAP FUTURE s.r.o.

Vítěz kategorie Služby

Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.

Vítěz kategorie Zemědělství

Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Vítěz kategorie Veřejná správa

Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Vítěz kategorie Manažer digitálního věku

Marcela Lonková, CEO This One s.r.o.

Vítěz kategorie Zahraniční manažer

Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko

 

  

TOP 10 MANAŽER ROKU 2022, abecedně

Jiří Buchal, CEO RD Rýmařov s.r.o.

Michal Hornák, CEO WITTE Automotive Česko

Michal Lichter, Regional Director CEE & Nordics, společnost Billigence

Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko

Jana Mastíková, hlavní architektka a partnerka firmy LOXIA

Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox a.s.

Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Lucie Urválková, CFO v UNIQA pojišťovně, a.s.

Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.