Česká republika má své Manažery čtvrtstoletí

Česká republika má své Manažery čtvrtstoletí

19 dubna, 2018

Česká manažerská asociace ocenila TOP 10 manažerských osobností ČR, dalších 10 manažerů obdrželo speciální ceny. Slavnostního galavečera ve Španělském sále Pražského hradu se zúčastnilo 200 manažerů, premiér, členové vlády a dalších významní hosté, včetně prezidenta Evropské asociace manažerů.

Praha, 19. dubna 2019 – Česká republika zná ode dneška své Manažery čtvrtstoletí. TOP 10 manažerských osobností vybrala Česká manažerská asociace u příležitosti jubilejních 25 let prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou vyhlašuje a organizuje, a 100 let vzniku Československa.

Titulem Manažer čtvrtstoletí byly jmenovány manažerské ikony jako je Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír Feix (Karlovarský porcelán), Zdeněk Pelc (GZ Media, dříve Gramofonové závody v Loděnicích), Bořivoj Kačena (Eurovia CS, dříve Stavby silnic a železnic), Štěpán Popovič (Glaverbel, dříve Sklounion Teplice), Jan Rýdl (TOS Varnsdorf), Lubomír Stoklásek (Agrostroj Pelhřimov), Daniel Beneš (ČEZ), Jiří Cienciala (Třinecké železárny, ministr, vládní zmocněnec pro tři kraje). Mezi TOP 10 je Manažerka čtvrtstoletí Jaroslava Valová (SIKO koupelny).

Laureáti přebírají ocenění ve Španělském sále Pražského hradu při slavnostním večeru za účasti téměř tří set podnikatelů a manažerů. Oceněné manažery pozdraví a ceny předá premiér Andrej Babiš a členové jeho vlády ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu, obchodu Tomáš Hüner a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Na galavečer zavítá z Bruselu na pozvání ČMA prezident Evropské asociace manažerů Ludger Ramme. Záštitu nad oceněním Manažerů čtvrtstoletí převzal prezident republiky Miloš Zeman.

„Dlouhodobě oceňujeme mimořádné manažerské osobnosti. Řada z nich vybudovala byznys na zelené louce, mnozí zachránili a dokázali úspěšně vést i velké podniky. Dnes oceňovaná generace manažerů je nositelem bezprecedentní transformace české ekonomiky z plánované na tržní,“ uvedl k udělení cen prezident ČMA Pavel Kafka. O seznamu oceněných rozhodla Národní komise ČMA, složená z odborníků, která vybírala v konkurenci 1500 finalistů soutěže MANAŽER ROKU a šesti desítkami vítězů jednotlivých ročníků. „Za 25 let soutěž Manažer roku ocenila téměř 1500 finalistů. To je další důkaz, že máme dost schopných manažerů a podnikatelů. Je však třeba pokračovat v hledání příkladů nejlepší praxe, pokud se celkově chceme přibližovat nejlepším. Růstu české ekonomiky bohužel v posledních letech chybí kvalita,“ poznamenal Pavel Kafka.

.

Minianketa mezi Manažery čtvrtstoletí

K udělení titulu a k tomu, jak se stát úspěšným manažerem, odpověděli na otázku někteří Manažeři čtvrtstoletí.

 • “Měl by být vzdělaný ve svém oboru a mít vůli se celý život dále učit a vzdělávat. Poslouchat rady starších a zkušenějších a vhodně je používat při svém rozhodování a řídící práci. Být pokorný a jednat vždy slušně a poctivě s podřízenými i nadřízenými a ostatními partnery,“ uvedl Bořivoj Kačena.
 • „Byl jsem důsledný, detailně jsem poznal trh, na kterém chci uspět. A ještě hlouběji jsem poznal produkt, se kterým chci prorazit. Nepochyboval jsem ani na vteřinu, že se musím učit a vždy to pro mě bylo obohacující. Ovšem bez šikovných lidí kolem sebe by ani to nestačilo. Já měl na lidi fakt štěstí. Díky tomu všemu jsme s Linetem vždy rostli,“ uvedl Zbyněk Frolík.
 • „Jako podnikatel spojovat odvahu s opatrností, být stále připraven na méně příznivá období, jít urputně za svou vizí a poctivost se vyplatí. Jako manažer být zároveň psychologem, nepovyšovat se, být za každé situace příkladem a všechny kolem sebe učit myslet na druhého v řadě,“ uvedla Jaroslava Valová.
 • „V první řadě to musí mít v genech. Samozřejmě musí mít rád lidi, není to jen o tom rozdělovat jim práci, ale také umět naslouchat a hlavně jim věřit. A v neposlední řadě sám intenzivně pracovat a stále se učit,“ uvedl Jiří Cienciala.

ČMA letos v rámci oslav 25 let soutěže MANAŽER ROKU udělila ocenění ještě ve speciálních kategoriích:

 • Mladý manažerský talent: GOTHARD Aleš, hlavní stavbyvedoucí – Metrostav
 • Malá / střední firma: MALÁ Jana, Moravská ústředna Brno ( Největší český výrobce textilních a plyšových hraček. )
 • Zemědělství: ZELENKA Jiří, předseda představenstva, Zemědělské družstvo Krásná Hora
 • Aplikovaný výzkum: VÁCLAVÍK Miroslav, generální ředitel, Výzkumný ústav technických strojů Liberec
 • Regionální rozvoj: HŮDA Jan, předseda představenstva Rybářství Třeboň
 • Veřejná správa: PALKOVSKÁ Věra, starostka města Třinec
 • Zdravotnictví: BENEŠ Vladimír, přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Ústřední vojenské nemocnice v Praze
 • Vzdělávání: ZIMA Tomáš, rektor Univerzity Karlovy
 • Společenská odpovědnost: SIVEK Viliam, SIVEKOVÁ Kateřina, Modré dveře

Další ocenění je Cenou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD): Inovace pro udržitelný rozvoj 2018. Pobočku CBCSD v ČR spoluzakládala ČMA a její zástupci v ní aktivně působí. V rámci soutěže MANAŽER ROKU se tak již několik let udělují tituly Manažerů roku za podporu udržitelného rozvoje. Letos ocenění obdržel Pavel Podruh, zakladatel a jednatel společnosti Český ostrovní dům a také Lenka Mynářová za projekt Hydal PHA, NAFIGATE Corporation.

K vítězství v této kategorii uvedl Pavel Podruh: „Cítím velký respekt k lidem, kteří dokáží úspěšně vést stovky a tisíce lidí. My jsme sice dravá, ale pořád velmi maličká rybka. Mé ocenění patří především lidem v mém nejbližším okolí“.

.

Manažerům zahraje emeritní rektor VŠE Richard Hindls

Atmosféru Španělského sálu prosvětlí vystoupení sólistů Národního divadla sopranistky Marie Fajtové a barytonisty Vratislava Kříže. Jejich zpěv podpoří špičkové nástroje národní firmy Petrof a vítěz její soutěže „Pianista roku 2017“ Zdeněk Urbanovský. A společně s ním – pro mnohé v překvapivé roli – zahraje vynikající klavírista, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Richard Hindls. Ten je i předsedou Rady expertů České manažerské asociace. V jejich interpretaci přítomní vyslechnou legendární píseň šampionů skupiny Queen: We Are The Champions, s lehce upraveným textem pro večer na „You Are The Champions – Vy jste šampioni“.

Pro oceněné manažery vytvořil speciální skleněný barevný jehlan s podsvíceným broušeným podstavcem Eduard Soukup z České Lípy – Dobranov. Odlitý byl ve sklárně AJETO.

.

O soutěži MANAŽER ROKU

Soutěž je v ČR jedinečná, žádná jiná neoceňuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Právem je považována za měřítko v této nelehké profesi. Soutěž soustavně 25 let vyhledává nejlepší manažerské osobnosti a příklady řídící praxe. V soutěži se do finále dostalo 1 487 finalistů, vyhlášeno bylo 59 Manažerů a Manažerek roku. Soutěž v průběhu času doznala změny, vznikla Hodnotící komise a Národní komise, vypilovávala se kritéria hodnocení. Založena byla na tajném hlasování, propojilo se kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Součástí procesu výběru manažerů byla návštěva jejich působiště, zejména firem, a reporty. Další úpravou bylo, že TOP 10 nejlepších se přestala hodnotit podle pořadí a v roce 2003 byl vedle titulu Manažer roku zaveden i Manažerka roku. Záměrem bylo zviditelnit i ženy v manažerských funkcích. Novinkou je zavedení ceny za Inovace pro udržitelný rozvoj, která byla poprvé udělena v roce 2017. Ocenění reaguje na globální vývoj a společenské trendy, garantem ocenění je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Další informace najdete na www.manazerroku.cz

.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Řada akcí ČMA probíhá ve 13 klubech regionálních či odborného zaměření. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jako jediný zástupce byznysu připravuje ČMA implementaci Strategie ČR 2030, která je nadrezortní a nadstranickou strategií ČR. Působí na podobu Vize ČR do roku 2050. Vede mezinárodní dialog s kolegy v CEC – European Managers, sdružující přes milion manažerů v celé Evropě. ČMA organizuje zahraniční podnikatelské mise a incomingové návštěvy.

.

Kontakty

Mgr. Veronika Žurovcová
projektová manažerka soutěže MANAŽER ROKU
mobil: +420 778 402 291
e-mail: zurovcova@cma.cz

Milan Mostýn
PR konzultant ČMA
mobil: +420 739 452 816
e-mail: mostyn@cma.cz

Původní Tisková Zpráva