Česká manažerská asociace slaví 30 let

Česká manažerská asociace slaví 30 let

12 května, 2020

Hájíme manažery už tři dekády

 

Česká manažerská asociace (ČMA) již třicet let hájí a zastupuje manažery a lídry v České republice, 12. května si připomíná den svého vzniku. Navázala na profesní sdružení manažerů z 1. republiky, jejichž členem byla řada osobností, včetně Tomáše Bati, spolupracující také s ČMA. Právě on je mezi manažery dlouhodobě nejvíce unávám, což také potvrdil průzkum Život a práce manažerů v ČR 2020, který pro asociaci realizovala společnost IPSOS, přičemž zájem o jeho názory na lokální ekonomiku enormně stoupnul kvůli ochromení globální ekonomiky.

„Chtěli jsme vytvořit nezávislé profesní sdružení, které bude podporovat zvyšování kompetencí manažerů a vzdělanost v oboru řízení. Mělo se podílet na rozhodování v legislativě, získávat informace o nových trendech ve světě, chtěli jsme budovat zahraniční kontakty,“ vzpomíná první prezident asociace Bořivoj Frýbert.

Za tři dekády se tyto záměry naplňují. Díky soutěži MANAŽER ROKU se asociaci 27 let daří vyhledávat, hodnotit a oceňovat nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů. Letos se však kvůli nouzovému stavu posunul termín přihlášek až do poloviny června.

Zvyšování odbornosti manažerů se ČMA daří díky klubovým setkáním a networkingu, konferencím „Kam kráčí management“ a řadě aktivit jako je mezigenerační projekt XY-Transfer. V současnosti ČMA nabízí kolektivním členům a dalším zájemcům bezplatné vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a IT v rámci projektu 110 OPZ.

ČMA od počátku asociace akcentovala etiku podnikání, čímž se její členové odlišovali od některých manažerů a podnikatelů zejména v 90. letech. Jako první také vydala Etický kodex manažera.

Asociace, její Rada expertů a ambasadoři se v otevřených výzvách obracejí na vládu, manažery a podnikatele, aktuálně v nich upozorňují na potřebu restartu ČR a představení vize budoucnosti země. Česko se podle ČMA neobejde bez naskočení na vlnu nových trendů v ekonomice a managementu a podpory podnikání, zejména lokálního.

ČMA spolupracuje s řadou organizací a institucí, naposledy uzavřela dohodu o spolupráci s Czech Institute of Directors a CZECH TOP 100. Je spoluzakladatelkou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD.

ČMA rozvíjí mezinárodní vazby, v loňském roce vstoupila do evropské asociace CEC European Managers, zastupující přes milion manažerů napříč Evropou. V posledních měsících se v souvislosti s pandemií koronaviru CEC a ČMA soustředily na předávání manažerských zkušeností. Sdílet je na nejvyšší mezinárodní úrovni chce ČMA v roce 2024, příhodně sto let od chvíle, kdy se v tehdejším Československu konal z iniciativy prezidenta Masaryka vůbec první mezinárodní kongres o vědeckém řízení (1. PIMCO – First Prague International Management Congress).

„Měli bychom usilovat o to, abychom vyšli z krize posíleni. To platí také pro Českou manažerskou asociaci. Ta uvažuje o organizaci mezinárodního manažerského kongresu v roce 2024 u příležitosti 100 let, které uplynou od jeho prvního konání, které se odehrálo právě v Praze,“ uvedl prezident ČMA Petr Choulík.

V rámci třicátin vydává ČMA v polovině června knihu s názvem Návrat k prosperitě, která reflektuje i důsledky pandemie na management a některé obory. Objeví se v ní příspěvky téměř čtyř desítek předních osobností, které se zamýšlejí nad úspěšnou a konkurenceschopnou cestou České republiky do budoucnosti, jako jsou profesoři Milan Zelený, Jan Švejnar, Vladimír Mařík, Zdeněk Souček, arch. Michal Postránecký, Daniel Beneš, Martin Hausenblas, Markéta Šichtařová. Své názory v ní vyjádřili i zástupci mladé generace. ČMA v minulosti vydala sérii publikací „Manažeři se lvíčkem“ a v roce 2018 knihu „100 let od začátků svobodného podnikání v Československu“.

Další informace, včetně přelomových okamžiků českého managementu a ČMA, přehledu 30 manažerských osobností, vzpomínek zakladatelů i exkluzivního průzkumu IPSPS Život a práce manažerů v ČR 2020 najdete na webu www.cma.cz.

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů vzniklo v roce 1990, letos si připomíná 30 let své existence. Jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média
PhDr. Milan Mostýn
Tiskový mluvčí

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831
113 60 Praha 1
www.cma.cz

e-mail: mostyn@cma.cz
mobil: +420 739 452 816