Úvodní slovo prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky při slavnostním zahájení oceňování nejlepších manažerů v České republice za rok 2018 v pražském Paláci Žofín dne 25. dubna 2019.

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Vážení hosté,

rád bych Vás jménem České manažerské asociace, jako vyhlašovatele 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU co nejsrdečněji přivítal na jeho vyvrcholení – na vyhlášení výsledků a ocenění těch nejlepších.

(Pokračování textu…)

Konference: The Czech Republic as part of the global economy: Challenges ahea

Posted on Posted in ČMA

Vážení členové ČMA,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci na téma The Czech Republic as part of the global economy: Challenges ahead, kterou pořádá ČMA a její Mezinárodní klub ve spolupráci s MZV a pod záštitou ministra Tomáše Petříčka a podporou zahraničních obchodních komor. Konference a její dva diskusní panely v anglickém jazyce akcentují názory zahraničních manažerů na dění ve světě a podmínky života a podnikání v ČR. (Pokračování textu…)