Ze zákulisí: “Změny jsou třeba i v zemědělství.” Aneb představujeme Vám Romana Zvěřinu

Ze zákulisí: “Změny jsou třeba i v zemědělství.” Aneb představujeme Vám Romana Zvěřinu

21 srpna, 2023

 

Za necelý měsíc budeme znát vítěze celorepublikové soutěže MANAŽER ROKU 2022. Něž se tak ale stane, je třeba náležitě zhodnotit soutěžní přihlášky, které jsou prvním soutěžní disciplínou. Toto první kolo soutěže absolvoval také inženýr Roman Zvěřina, předseda představenstva společnosti Bonagro a.s., který se v letošním jubilejním soutěžním klání utkává jak o post MANAŽER ROKU 2022, tak i vítězství v kategorii Zemědělství.

 

Panu Zvěřinovi jsme položili tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám ho nyní můžeme představit.

Příjemné počtení přejeme.


 

  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Každá historická doba byla něčím zajímavá, každá měla svá specifika. Své klady a zápory.

Nicméně mít možnost spoluutvářet směr, kterým se má a bude vydávat zemědělská výroba dnes je obrovská výzva. A já mám rád výzvy.

Dnešní doba je z pohledu zemědělství velmi rozkolísaná a hektická.

Zemědělství je nepopiratelně jednou z elementárních a opravdu nezbytných lidských činností. A přesto je dnes vnímáno spíše negativně.

Asi všichni cítíme, že působení člověka na Zemi je třeba radikálním způsobem upravit. S očekáváními jsou vyhlížena nějaká globální nebo alespoň národní řešení.

Je to však hlavně o vnitřním nastavení jednotlivce. Pokud bude toto nastavení v kolektivní shodě, mnoho věcí se posune dopředu snáze. A s větším efektem než silová řešení, mnohdy nereflektující realitu, plynoucí shora. Je to tedy hodně o edukaci. Osvětě a nastavení vnitřních hodnot a odpovědnosti za spoluutváření světa kolem sebe.

I v zemědělství, přesto, že jeho hlavním úkolem je uživit lidstvo, je potřeba mnoho změn. A já jsem velmi rád, že mohu být u toho, byť byla období v tomto odvětví v mnohém poklidnější.


  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Neřekl bych, že některý nejdále. Každý okamžik, každá zkušenost vás někam posunuje, někam směruje. Pozitivní zkušenosti jsou jakousi životní odměnou, ty negativní vás učí a motivují posunovat se dál a vyvarovat se chyb.

Samozřejmě velkým milníkem bylo převzetí vedení fungující firmy. Mohlo by se zdát, že právě toto je snadný start ve vrcholné manažerské pozici, ale zdání klame.

Jsou na vás kladeny vysoké nároky minimálně udržet zažitý standard. A ještě lépe jej pozvednout. To ale v době radikálních změn, s potřebou naučit se spoustě nových věcí oproti dosavadní pracovní náplni, nabrat nové zkušenosti, točit kormidlem s měnícími se proudy, nezklamat očekávání a snažit se firmu posunou dále, není tak snadné, jak se na první pohled může zdát.


  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Domnívám se, že dobrého manažera nedělá strohý ekonomický přístup.

Není to jen o číslech, tabulkách a analýzách.

Podle mého názoru skutečně dobrý manažer musí být i dobrým psychologem. Umět naslouchat lidem, vážit si jejich práce a názoru. Umět jim vyjít vstříc a pomoci jim, když to potřebují.

Důležité informace se nemusí nutně hledat pouze v tabulkách. Je třeba číst i mezi řádky a vnímat dění kolem sebe.


Motto na závěr: 

Per ardua ad Astra – přes překážky ke hvězdám.


Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou nejen na slavnostním vyhlášení vítězů 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU,

Česká manažerská asociace