Ze zákulisí: prvním kandidátem nejen na vítěze kategorie Vizionář se stává Pavel Ryba, Golden Gate CZ a.s.

Ze zákulisí: prvním kandidátem nejen na vítěze kategorie Vizionář se stává Pavel Ryba, Golden Gate CZ a.s.

7 června, 2023

 

Soutěž MANAŽER ROKU v letošním roce vyhledává, hodnotí a oceňuje již potřicáté. Tři dekády trvání soutěže přinesly nové výzvy i přístup k řízení firem a lidí, potvrzuje se, že úspěšně obstojí jen ti manažeři, kteří mají pro svou práci nejen profesní, ale i osobnostní předpoklady. I z toho důvodu byla pár let zpět do soutěže zařazena kategorie Vizionář.

Těší nás, že Vám můžeme představit Pavla Rybu, zakladatele a obchodního ředitele společnosti Golden Gate CZ a.s., který se utká jak o post MANAŽER ROKU 2022, tak i o vítězství v kategorii Vizionář.

Pana Ryby jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vás s tímto finalistou letošního ročníku soutěže můžeme seznámit.


 

  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Nejsem člověk, který by se chtěl vracet do minulosti a vzpomínal na to, kdy bylo lépe nebo jaká doba byla jednodušší pro život a podnikání. Natož s představou, že bych v ní chtěl žít. Je to dáno i tím, že náš mozek vytěsňuje špatné věci z minulosti a ty zapomínáme. Což často vede k idealizaci minulosti a historie. Jsem rád, že jsem manažerem v současnosti, v období, ve kterém žijeme teď. Proč? Jsem realista a jedině nyní mohu konat a jednat. Což mi vlastně umožňuje být jednou nohou v minulosti, prožívat, konat a jednat v přítomnosti a zároveň tak ovlivňovat a tvořit budoucnost. Čistě z racionálního pohledu přítomnost vlastně téměř neexistuje. Jakmile řeknu „teď“, tak než samotné slovo vyslovím a zpracuje ho můj mozek, je již záležitostí minulosti. Podle mého názoru žijeme ve zcela výjimečné době plné výzev, společenského pnutí, změn a tlaků. Ale zároveň v době možností realizovat hodnotné vize.  Proto jsem velmi rád, že právě v této době mohu být jedním z lidí, kteří aktivně ovlivňují nejen svůj vlastní život a podnikatelské projekty, ale pomáhají měnit životy desetitisíců rodin.

 

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Jak to většinou bývá, byla to vlastní životní zkušenost, když jsem v krizi roku 2008 až 2009 v podstatě zkrachoval a musel jsem si přiznat, že nerozumím ekonomice, trhům a společenským jevům natolik, abych se nenechal zaskočit „nečekanou“ realitou, kterou jsme tehdy všichni prožívali. Můj obor podnikání byl úzce navázán na stavebnictví, které v krizi velmi utrpělo. Tehdy jsem se rozhodl, že chci všemu do detailu porozumět – pochopit ekonomiku, společenské jevy, historický kontext a správné principy podnikání, které mi pomohou vybudovat zdravé a silné firmy, které budou odolné a stabilní i v ekonomicky nejisté době. Proto jsem se na 2 roky doslova „zavřel“ do taxíku, 29 dnů v měsíci po 14 hodinách denně s ním jezdil po Praze a vydělával peníze na splacení dluhů. Nejlepší na tom všem bylo, že průměrně 8 hodin denně jsem četl odbornou literaturu, poslouchal audionahrávky knih, studií, podnikatelů, obchodníků a manažerů. Díky tomu jsem se neuvěřitelně posunul a rozvinul. V taxíku jsem vlastně také vymyslel projekt Golden Gate CZ a.s., který jsem pak se zcela změněným myšlením, kompetencemi a návyky šel již v podstatě pouze realizovat.

 

 

 

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Osobně bych největší důraz dával na udržitelnost přístupů manažera, na jeho hodnotový systém a na míru lidskosti a autentičnosti, s jakou k projektu a k lidem, které ve svém projektu angažuje, přistupuje. Je mnoho manažerských přístupů, které nesou výsledky. Některé jsou však převážně silové a jejich efekt je většinou krátkodobý. Jsem osobně zastáncem manažerského přístupu, který dlouhodobě rozvíjí lidi, jejich osobnost, hodnoty a potenciál. Za vrchol manažerské činnosti osobně považuji leadership v duchu 5. úrovně, jak jej rozvíjí John. C. Maxvel nebo popisuje ve svých knihách Jim Collins.

 

  • Motto na závěr: „Nejdřív Kdo a potom Co“

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se nejen na setkání během slavnostního udílení cen MANAŽER ROKU,

Česká manažerská asociace