Ze zákulisí: “Být manažerem je v dnešní době velká výzva a já mám výzvy ráda,” říká Jana Rankl

Ze zákulisí: “Být manažerem je v dnešní době velká výzva a já mám výzvy ráda,” říká Jana Rankl

8 září, 2023

 

Již za necelé dva týdny budeme znát vítěze celorepublikové soutěže MANAŽE ROKU 2022.  Již 20. září 2023 se v záři reflektorů představí finalisté jubilejního 30. ročníku soutěže, mezi kterými jsme letos mohli přivítat i inženýrku Janu Rankl, ředitelku závodu GXO Logistics Czech s.r.o., které jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám jednu z žen letošního ročníku můžeme představit. Příjemné a zejména inspirativní počtení přejeme.

 


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Chci být manažerem teď a tady, protože současná doba nám přináší obrovské výzvy, kterým mnoho z nás v minulosti nemuselo čelit.

Vzpomínám si na rok 2019, kdy jsme ve firmě přecházeli na Microsoft Office 365 a všichni se ptali, co je to OneDrive a k čemu budeme potřebovat Teams? Měsíc po instalaci jsme měli možnost vše vyzkoušet v praxi, a to v době začínající pandemie. Myslím, že nikoho z nás v té době ani ve snu nenapadlo, jak brzy oceníme, že se můžeme s našimi zahraničními kolegy a partnery setkávat online a že můžeme pracovat z domova.

Chci tím říct, že dnešní svět je více než kdy dříve volatilní, je stále těžší předvídat, vše je propojeno a neexistuje jednoduché „správně” nebo „špatně”. To vše nám brání nalézat jednoduchá řešení a dělá také management náročnějším. Dříve jsme byli zvyklí opatřit si veškerá data a informace, tyto důkladně zanalyzovat a přijmout rozhodnutí. Dnes často rozhodujeme, aniž bychom měli všechny potřebné informace k dispozici. A proč? Protože musíme, není totiž čas ztrácet čas.

Být manažerem je v dnešní době velká výzva a já mám výzvy ráda.


  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Jak to tak bývá, nevíce nás posunou naše negativní životní zkušenosti. A to se stalo i mně. Po sametové revoluci jsem v euforii opustila studium na vysoké škole a vrhla se do podnikání v oboru hotelnictví a gastronomie. A bylo to velmi úspěšné podnikání. Po 14-ti letech však přišel rozpad manželství a já jsem ve vleklém soudním sporu přišla i o moji firmu. V té době jsem musela zachránit sebe a své děti a rozhodla se vydat na úplně novou cestu. Přijala jsem nabídku a nechala se zaměstnat jako ředitelka závodu v logistické společnosti. Byl to úplně odlišný svět, o kterém jsem mnoho nevěděla. Ale postavila jsem se této výzvě čelem a obstála jsem. Od té doby je mým mottem: „Co Tě nezabije, to Tě posílí”.


  • Na co byste jako hodnotitelka soutěže dávala největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Rozhodně na osobnost kandidáta. Hospodářské výsledky jsou vždy tím, čím se hodnotí úspěšnost firem a lidí v jejich vedení. Ale dnes, více než kdy předtím, je třeba vidět i sociální prostředí ve firmě, vztah manažerů k interním zákazníkům, jejich postoj k udržitelnosti a sociální odpovědnost. Manažeři by měli být vzorem nejen v prostředí jejich firem, ale také v celé naší společnosti.


Motto na závěr: 

Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k Tobě.


Děkujeme za rozhovor a 20. září 2023 se těšíme na viděnou v Emire Hall ve Slovanském domě,

Česká manažerská asociace