Vyjádření prof. Evy Sykové k situaci v ČR

Vyjádření prof. Evy Sykové k situaci v ČR

21 dubna, 2020

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. jako ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR získala titul Manažerka roku 2011. V letech 2012-2018 byla senátorku Dlouhodobě jednou z nejcitovanějších českých vědkyň, aktivně spolupracuje s Českou manažerskou asociací, je členkou Rady expertů.

 

Dovolte mi okomentovat současnou epidemii Covid-19 z hlediska ekonomického. Názory expertů se různí, podle nich lze očekávat scénář dopadu na ekonomiku buď velmi mírný nebo také vysoký. Jako vědecká pracovnice a lékařka to vidím tak, že je třeba přistoupit na scénář Jižní Koreje. To znamená, co nejrychleji a najednou otestovat velkou část populace a izolovat nakažené. Tedy otestovat co nejvíce lidí, i ty s minimálními příznaky! Dostaneme se rychleji do situace, kdy další nakažení už téměř nebudou přibývat a budeme rychle moci obnovit podnikatelské a výrobní procesy. Závisí to pochopitelně na vládě a jejím rychlém jednání a možnostech, jak to uskutečnit. Korea totiž měla s virovými epidemiemi velmi nedávné zkušenosti a byla připravena to rychle řešit, otestovat téměř celou populaci. Když se to podaří i nám, lze očekávat, že to může našemu hospodářství spíše pomoci a podaří se zabránit dlouhé krizi. Rozhodně bych viděla přístup, který mluví o proměřování populace, jako např. v Anglii, jako z hospodářského hlediska neefektivní a z lidského dokonce neetický, vzhledem ke zvýšení úmrtnosti a nákladů na zdravotnickou péči.