Ze zákulisí: Představujeme Vám Bc. Jana Láta ze společnosti BENEŠ & LÁT, který letos zabojuje o post Manažera roku 2021

Den Manažerů (20. září 2022), jehož součástí je mimo jiné i slavnostní vyhlášení vítězů dnes již tradiční soutěže Manažer roku, se blíží a celý organizační tým České manažerské asociace je z letošní účasti příjemců nominací nadšený. Letošní, již 29. ročník prestižní ankety, přivítá mezi finalisty mnoho skvělých, inspirativních a schopných lidí. 

Nominaci do letošního ročníku přijal i Bc. Jan Lát ze společnosti BENEŠ & LÁT a.s., a to v kategorii: “Průmysl a navázané obory.” Ve své funkci ekonoma/CFO je doslova ve svém živlu a bezesporu tomu napomáhá i citát od jednoho z velikánů, jako je jmenovec pana Láta — Jan Werich: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“  (Jan Werich)

 

 • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Myslím si, že s celým BENEŠ a LÁT týmem ukazujeme, že podnikání lze dělat poctivě, s pohledem daleko do budoucnosti bez nutného akcentování rychlého zisku. Že podnikání je poslání, které má spojovat generace.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Musím říci, že mi největší radost v té prapodivné době udělalo to, že jsme vlastně nemuseli zásadně měnit nic. Byli jsme velmi dobře připraveni. Jen jsem existující funkční řešení lehce upravili, ale žádné překážky jako nepřipravenost na práci z domova, nebo pomalá reakce na změny nákupního chování zákazníků nás nepostihly. Ano významně vzrostl podíl práce z domova, ale veškeré zdroje jsme k tomu měli. Ano významně narostl objem zakázek na našem e-shopu stavebnic, ale škálovat jsme zvyklí s ohledem na sezónnost, a tak jsme opět neměli problém reagovat.

Samozřejmě každá takováto celospolečenská změna otestuje fungování firem a přinesla i nám nový pohled na to, jaké kotrmelce nás mohou potkat.

Jan Lát

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česká republika je zemí, kde žijí šikovní a pracovití lidé. Nemám obavu o jejich osud. Kde vidím velká rizika je růst preferencí různých populistů, kteří by svou štědrou politikou dokázali státní kasu zadlužit na generace dopředu. Chci věřit, že šikovní a pracovití lidé také vezmou rozum do hrsti a vyberou si méně líbivá hesla, náročnější, ale poctivější cestu, abychom dokázali „chytit za pačesy“ druhou transformaci a opravdu český průmysl, technologie a znalosti opět dostali na světové výsluní.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na shledání, 20. září 2022 v Paláci Žofín, během slavnostního vyhlašování finalistů již 29. ročníku soutěže Manažer roku,

Česká manažerská asociace

 

Ze zákulisí: I “mladý manažer” může být Manažerem roku 2021, o tento post se letos utká Tung Manh Nguyen

V rámci již tradiční soutěže Manažer roku, vyhlašovatelé soutěže, Česká manažerská asociace, hodnotí mimo jiné manažery v kategorii “Mladý manažerský talent”, tedy manažerky a manažeři do věku 35 let. Tato kategorie je význam už jen z důvodu uvědomění si, že být dobrým, inspirativním a schopným manažerem, leaderem, není otázka pouze věku. A právě do této kategorie přijal nominaci pan Tung Manh Nguyen ze společnosti Czech Viet s.r.o.

Mottem tohoto manažera je: “Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady.”

Pana Tunga jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám ho můžeme ještě před zveřejněním výsledků ankety představit.

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Jestli jsem vhodným adeptem na manažera roku nechám na hodnotitelích v porotě. Už jen to, že mě můj tým nominoval, je pro mě a naši česko-vietnamskou organizaci Czech Viet úspěch. Nezastupují celou naši komunitu žijící v ČR, ale pro Čecho-Vietnamce by to byla velká čest vyhrát. Byla by výzva ukázat, že Česká republika má multikulturní základ a byl by to pro mě závazek dovést naší organizaci na vyšší úroveň.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Mnoho aktivit jsme museli ukončit, ale i přesto jsme dokázali, že hodnoty jako spolupráce a propojení Česka a Vietnamu jsou pro nás prioritou číslo jedna. Zapojili jsme se do Oživíme Česko a poskytovali naše služby českým podnikatelům zdarma. Naše aktivity a snahy byly oceněné firmovým Oscarem Český Goodwill. Za náš sociální projekt Vietnamci pomáhají jsme byli oceněni i Nadací Via.

Pandemie nás naučila, že i když máme krizi, tak jsou stále na tom lidé hůře, a právě jim musíme pomoci, jak to jen jde.

Když pomáháte druhým, někdo v budoucnu pomůže zase Vám. Sociální zodpovědnost je v celé firmě.

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Budoucnost si představuji jako Československo v době Bati. Pokud pochopíme naše hodnoty a budeme mít silný základ podnikatelů se společnými hodnotami, tak Česká republika může a má šanci být opět na světovém vrcholu výroby, průmyslu a i ekonomiky.

 

Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se na viděnou 20. září v Paláci Žofín během slavnostního vyhlašování vítězů Manažera roku 2021,

Česká manažerská asociace

 

Ze zákulisí: účast v soutěži potvrdil i Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

Přípravy pro akci Den manažerů, během které se slavnostně vyhlašují finalisté již 29. ročníku benchmarkové soutěže Manažer roku, jsou v plném proudu. Hodnotitelská komise má již ve svých rukou první soutěžní přihlášky, které pečlivě pročítá a boduje dle jasně stanovaných kritérií. Hodnocení probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované dle EFQM. 

V rukou Hodnotitelské komise je i přihláška Mgr. Ing. Petra Menšíka, tajemníka Magistrátu města Frýdku-Místku, který přijal nominaci v letošním ročníku soutěže a společně s dalšími nominovanými se utká jak o post ve své soutěžní kategorii, kterou je Veřejná správa, tak i o ocenění hlavní Manažer roku.

Pan Menšík, jehož životním krédem je: „Je lepší shořet než vyhasnout,“ nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky a nás těší, že Vám tohoto manažera můžeme představit.

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Jednoznačně proto, protože jsem přesvědčen, že žádný, v minulosti oceněný manažer, nedisponoval tak dlouhými vlasy jako tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku… A teď vážně, pokud mám mluvit za sebe, pak důvodem jsou zejména ukončené projekty, které jsme v roce 2021 společně na Magistrátu města Frýdku-Místku zvládli ukončit. Zřejmě se budu opakovat, ale případný úspěch by byl pouhou pomyslnou třešničkou na dortu, kterým je dlouhodobá dobrá pověst, respektive dobré jméno naší organizace.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Úřad se pandemii C-19 přizpůsobil velice pružně a hlavně doslova bleskově (homeoffice, výpočetní technika, zavedení směn, hygienicko-organizační opatření, testování zaměstnanců na přítomnost C-19 daleko před datem povinného testování, …), zároveň byl umožněn fyzický kontakt s klienty, kteří měli neodkladné záležitosti.

Zejména se podařilo zainvestovat do oblasti IT a kyberprostoru. Byli jsme nuceni zlepšit neverbální komunikaci a dále zlepšit propojenost, respektive kompatibilitu jednotlivých systémů, aplikací a agend.

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Vzhledem k turbulentní době je to tzv. věštění z křišťálové koule. Odhaduji následující:

 • Ekologie a životní prostředí – nepodaří se klást dostatečný důraz na trvale udržitelné životní prostředí (nedostatek zdrojů, zejména finančních, nízká osvěta, nedostatečná opatření veřejné moci).
 • Politika, společnost – nárůst extrémních a populistických názorů a odklon od současných demokratických hodnot.
 • Ekonomika – bez utahování opasků, zvyšování nezaměstnanosti a snižování reálných mezd to v příštích letech nepůjde.
 • Věda a vývoj – bude zaostávat či stagnovat, zároveň předpokládám, že se objeví nové mladé individuality.
 • Sport – dojde k ústupu ze slávy v oblasti kolektivních sportů, ale na druhou stranu zazáří individuální výkony.
 • Kultura – v těžkých dobách, které očekávám, se rodí nejzásadnější, nadčasová umělecká díla, tedy v této oblasti jsem mírným optimistou.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou nejen v září na Dni manažerů 20. září 2022,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: Kandidátem o prestižní post Manažer roku 2021 se stává doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Už za několik dní proběhne již 29. ročník prestižní soutěže Manažer roku, ve kterém jeho vyhlašovatelé vyhlásí nejen hlavní ocenění za Manažera a Manažerku roku 2021, ale i finalisty v jednotlivých soutěžních kategoriích. Každý soutěžící má před sebou jednu až dvě soutěžní kategorie, během kterých před hodnotiteli prezentuje své výkony, schopnosti, inovativnost, a to jak ve sféře manažerské, tak i v té osobní, lidské. Soutěžní disciplíny nejsou brány na lehnou váhu, čemuž odpovídá i jejich zadání. 

Nominaci do soutěže, která trvá již téměř tři dekády, přijal i doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, výkonný ředitel Newton University Group, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám ho můžeme lehce přiblížit. Jako soutěžní kategorii si zvolil: „Manažer malého a středního podniku“.

Motto Jiřího Koleňáka je: „Když něco opravdu chceš, zvedni zadek a jdi si za tím,“ a bezesporu se i díky tomu, že jim řídí, vypracoval na pozice, ve kterých dnes je. Takže proč nezvednout zadek!

 

 • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Již několikátý rok se mi daří tvořit systém managementu v akademické instituci. Díky němu dosahujeme postupné změny ve vnímání soukromých vysokých škol jako institucí, kde se může uplatňovat proklientský přístup a kde výsledky zkoumání a poznání mají krátkou cestu k uplatnění v praxi.

Ukazuji, že vedení organizace pomocí jasně vymezených a dobře odkomunikovaných záměrů a cílů, nepatří jen do korporátní oblasti a businessu.

Získání titulu by mi umožnilo být uvěřitelnějším pro mé spolupracovníky a ještě silněji propagovat myšlenky, nástroje a techniky managementu v akademickém prostředí i u široké veřejnosti. Zároveň bych se mohl stát inspirací pro veřejnou správu a neziskový sektor.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Pandemie covid-19 ohrozila samu podstatu toho, co děláme. Zamezila setkávání lidí a tím paralyzovala veškeré akademické i administrativní procesy. Naše reakce zahrnovala implementaci nových nástrojů podpory výuky a následný rozvoj veškerého personálu tak, aby byl schopen nové nástroje nejen využívat, ale i proměnit v konkurenční výhodu. Z přednášejících se tak v krátké době stali profesionální televizní moderátoři spravovaných témat. Semináře, konzultace i další aktivity společné práce byly rovněž převedeny do digitálního prostoru, kde se ukázala jejich značná efektivita a v důsledku pandemie vznikla řada projektů jako je digitální multimediální knihovna NEWTON Universe nebo televizní studio NEWTON TV, které v současnosti svým významem přesahují hranice University.

Všechny tyto aktivity umožnily vysokou školu otevřít nejen studentům, ale i odborné veřejnosti a řadě dalších

zájmových skupin, jako jsou např. rodiče studentů, kteří i díky tomu pochopili význam rychlosti adaptace na nové podmínky při zachování kvality poskytovaných služeb. Toto vše nám umožnilo vytvořit ambici expandovat do zahraničí a vzdělávat lidi z celého světa za pomoci moderních technologií kombinovaných s kompetentním akademickým personálem.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Češi byli vždy mimořádní svojí pracovitostí spojenou se zdravým selským rozumem a úžasnou schopností se přizpůsobovat. Proto vidím Česko jako významného světového hráče na poli intelektuálního kapitálu. Ať už se jedná o oblasti fintech, informačních technologií a vývoje softwaru, vzdělávání nebo rozvoje inovačního potenciálu, Česko má potenciál stát se světovou velmocí.

Zatěžkávací zkouškou projdou průmyslové podniky, kterým se, vzhledem k událostem ve světě, zásadním způsobem změní podmínky jejich podnikání. Do podnikatelského prostoru začne také významněji promlouvat nastupující tzv. generace Z s naprosto odlišnými preferencemi v oblasti pracovní zátěže, motivace i žebříčku hodnot. Nastane také masivní generační obměna vlastníků malých a středních firem a živností založených v 90. letech a na počátku milénia. Je tedy řada témat, které budou rezonovat a kterým by tedy měla být věnována pozornost.

Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se nejen na setkání 20. září 2022 během vyhlašování vítězů Manažera roku 2021, ale i na další spolupráci,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: Představujeme Vám Radka Barvu z ČESKÉ HYPOTEČNÍ, a to jako prvního kandidáta v kategorii “Služby”

Už téměř tři dekády se koná prestižní soutěž Manažer roku, jejíž vyhlašovatelem je Česká manažerská asociace, která sdružuje jak manažery, tak lídry a další inspirativní a schopné osobnosti. Jde tedy o velice široké spektrum působení, čemuž je soutěž přizpůsobená, a to deseti soutěžními kategoriemi. V jedné z nich mám tu čest uvítat pana Radka Barvu, jednatele společnosti ČESKÁ HYPOTEČNÍ, který se utká jak o titul ve své kategorii “Služby“, tak i o hlavní ocenění Manažera roku 2021. 

Theodore Roosevelt kdysi řekl: “Kdykoliv tě někdo požádá, zda bys mohl něco udělat, řekni ‘Samozřejmě že mohu!’ Pak se do toho opři a vymysli, jak se to udělat dá,” a přesně tímto mottem se pan Barva inspiruje nejen v pracovní sféře. 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Ocenění Manažer roku by pro mne bylo velkou ctí a zadostiučiněním. Znamenalo by to pro mne, že mojí práci provádím zodpovědně a ku prospěchu jednotlivým lidem i společnostem. Toto ocenění by samozřejmě nebylo jen moje, pokud by se mi podařilo toto významné ocenění získat, patřilo by celému mému týmu, který se mnou úspěšných 25 let pilně pracuje.

Za 25 let se mi společně s mými věrnými kolegy podařilo vybudovat stabilní společnost, která poskytuje služby ve světě financí, realit, pojištění a investic. Dnes disponujeme pobočkami po celé České republice.

Úspěšně se nám podařilo proplout krizí na finančním trhu v roce 2008. V tuto dobu bylo velmi nesnadné udržet chod naší společnosti a následně pak vše za stabilizovat.

Dodnes si vážím všech našich partnerů a klientů, kteří s námi celou složitou situaci dokázali úspěšně překlenout.

Pevně věřím, že dalších dvacet pět let bude v úspěšném gardu. Moje vize je dále předávat svoje praktické odborné zkušenosti nováčkům v našem oboru. Můj osobní cíl je být vždy na správném místě ve správný čas, jednat s předstihem a být vždy minimálně o pár kroků dopředu. Nadále pomáhat nejen kolegům v oboru, ale i široké veřejnosti. Nyní se častěji zaměřuji na segment B2B, kde nacházím inovátorské příležitosti.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V našich oborech činnost nebyla nijak omezená a v rámci nařízení vlády jsme mohli v zásadě normálně fungovat.

Trh se na jistou dobu ochromil a v mnohém i zastavil. Nám to umožnilo se do hloubky zamyslet a inovovat vnitrofiremní procesy.

Tehdejší situaci v rámci ekonomiky společnosti významně ovlivnily následující aspekty:

– úrokové sazby /v té době např. úrokové sazby byly na dnes již historických minimech cca do 2%/,

– ceny nemovitostí /byly na významném vzestupu, ale stále byly reálné vůči nákupům/,

– Time management jednotlivých klientů /práce v rámci homeoffice umožňovala řešit akční přístup/,

– nestabilní ekonomická situace /úspory na účtech vedli mnoho klientů k nákupu nemovitostí v kombinaci s hypotéčními úvěry/.

Najednou mnoho lidí začalo přemýšlet úplně odlišně o své bytové situaci. Mnoho mladých rodin si v této době pořizovalo vlastní nemovitosti. Další lidé z důvodu nemožnosti cestování realizovali nákup rekreačních objektů. Také se mezi lidmi našlo určité procento těch, kteří už jen chtěli odejít z velkých měst a obklopit se přírodou. Tak se prodávaly i nemovitosti určené k velkým a zásadním rekonstrukcím. Zkrátka covid od základu změnil přístup, myšlení i nákupní chování některých klientů.

Takto nás covidové období ovlivnilo z vnějšího prostředí.

V rámci interní komunikace jsme ve velké míře využívali on-line prostředí. Pro některé mé kolegy to byla velká zkouška, ale zvládli jsme ji na výbornou.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Toto je velmi složitá otázka a další ekonomický vývoj je z mého úhlu pohledu velmi těžké predikovat.

Pevně věřím, že náš národ, ve kterém je mnoho chytrých a schopných lidí, poskládá své síly dohromady a najdeme společně vítěznou cestu z této složité situace.

Já sám za sebe podporuji udržitelný rozvoj a environmentální vlivy mi nejsou lhostejné. V našem oboru se intenzivně věnujeme spolupráci s odborníky v rámci ekologického hospodaření včetně alternativních zdrojů energií nabízíme našim klientům úsporná řešení.

Připravujeme developerské projekty, kde budou použity a využity nízkoenergetické materiály, zaměřujeme se na ekologické prvky. Zabudována budou tepelná čerpadla, využijeme solární energii. Intenzivně řešíme šedou vodu. Jedná se o apartmánové domy v horských a rekreačních oblastech. Chceme umožnit našim klientům využívat tyto nemovitosti v rámci odpočinku, práce v režimu homeoffice, pronájmu. Vzhledem k inflaci umožňujeme našim klientům i díky těmto projektům vhodně investovat finance a zamezit tak vysokému procentu inflace.

 

Děkujeme za milý rozhovor a těšíme se nejen na setkání během slavnostního vyhlašovaní vítězů 20. září 2022,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: O titul nejen v kategorii Neziskové sféry letos zabojuje i RNDr. Jiří Hynek

Organizátoři prestižní soutěže Manažer roku, která má letos již 29. ročník, nelení a mimo přípravy na slavnostní „den D“, který se uskuteční 20. září 2022 současně s konferencí Dne manažerů Vám postupně poodkrývají zákulisí této ankety. Dnes Vám představujeme dalšího zkušeného a inspirativního manažera, jehož mottem je: Jdeš-li nahoru, všechny pěkně zdrav, budeš je potkávat, až půjdeš dolů.“ Dovolte nám představit Vám RNDr. Jiřího Hynka z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, který se utká jak o hlavní ocenění, tak i to v soutěžní kategorii managementu a leadershipu „Nezisková aféra.“

 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Po dobu celé mé pracovní kariéry jsem byl kvalitním manažerem a za mnou zůstávala dobře odvedená práce završena ekonomickými výsledky. Titul manažer roku by pro mě znamenal ocenění za celoživotní práci především v oblasti obranného průmyslu, jenž jsem výraznou měrou pomohl obnovit a dostat na současnou světovou úroveň.

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Naše firma zvládala pandemii tak, že nikdo ze zaměstnanců se v kritickém období covidem-19 nenakazil. Po dobu pandemie jsme přešli na krizový režim s maximálním využitím moderních komunikačních technologií. Investovali jsme do vybavení konferenční místnosti, což nám umožnilo řadu jednání přesunout do internetového prostoru. Řadu poznatků v oblasti komunikace využíváme i nyní, neboť šetří čas a peníze.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Bezpečná a prosperující země, ve které mé děti budou chtít žít.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na naši další vzájemnou spolupráci,

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: Soutěž Manažer roku 2021 je i dámskou záležitostí, aneb představujeme Vám Ing. Radku Čapkovou, která se utká o post Manažerky roku 2021

Manažerský svět je plný schopných a inspirativních lidí, kteří mají za sebou hodnotné výsledky. Do tohoto světa bezesporu patří i Ing. Radka Čapková, která se utká o post jak ve své kategorii: Manažer malého a středního podniku, a to za společnost JANKA Radotín a.s., tak i o hlavní ocenění Manažerka roku 2021. S radostí Vám tedy můžeme představit první soutěžící z řad žen. Paní Čapkové jsme položili tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám tuto inspirativní dámu můžeme představit.

 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Manažerem se nestane člověk během jednoho roku, je to dlouhá cesta. Jednak musíte mít štěstí potkat správné lidi, kteří Vás k této pozici nasměřují a pak je nutné využít příležitostí, které život přináší. Je to dlouholeté sbírání zkušeností. Měla jsem štěstí, že jsem byla do této soutěže nominována, ale posoudit, zda jsem nejvhodnější kandidát právě roku 2021, musí už někdo jiný. Jsem soutěživý typ člověka, každá výhra mě těší. Toto ocenění není ocenění jednotlivce, ale celého týmu spolupracovníků. Titul manažer roku by byl velkým závazkem a pevně věřím i možností předávat zkušenosti dále.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Jako každou firmu nás tato situace přinutila udělat mnoho opatření a to velmi rychle. Nastavení opatření asi není potřeba dlouze popisovat, protože byla v mnoha směrech podobná. Významně změnila pandemie Covid-19 myšlení všech pracovníků našeho oboru. Do této doby se všechna vyráběná zařízení soustředila především na energetickou náročnost, ale s příchodem pandemie se začala řešit ochrana vnitřního prostředí pro zdravotnictví, ale později s návratem osob i ve všech společných prostorách, kde se nachází více lidí. Během velmi krátké doby jsme vyvinuli čističku vzduchu, původně pro zdravotníky v první linii, ale její využití mělo širší využití.

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Pevně věřím, že Česká republika se vypořádá s energetickou krizí, začne budovat jadernou energetiku, navážeme na zkušenosti a dovednosti těch lidí, kteří byli schopni se v maximální míře na výstavbě energetických zdrojů v minulosti podílet.

Doufám, že budeme silnou průmyslovou zemí, využijeme potenciálu našich velmi technicky zdatných, šikovných a zároveň kreativních lidí.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se nejen na zářijové setkání během slavnostního vyhlašování vítězů MR21,

Česká manažerská asociace

 

Ze zákulisí MR2021: Dalším kandidátem na Manažera roku se stává Tomasz Wiatrak, MBA – Chairman & CEO ORLEN Unipetrol

Již téměř tři dekády se pod záštitou České manažerské asociace organizuje soutěž Manažer roku, jejíž prestiž je zjevná už jen díky tomu, že se letos v září uskuteční již 29. ročník. Během uplynulých let se díky této anketě sešla celá řada inspirativních, inovativních a schopných manažerů a lídrů. Soutěž Manažer roku směřuje k rozvíjení odborných schopností manažerů, včetně jejich nadání vést pracovní týmy.

První soutěžní disciplínu má za sebou i Tomasz Wiatrak, MBA – Chairman & CEO společnosti ORLEN Unipetrol, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám tohoto kandidáta na post Manažera roku 2021 můžeme blíže představit. A jak lépe začít, než životním krédem pana Wiatraka, které je: „Jediný limit, který máš je ten, který si sám vytvoříš.“

 

 • Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Zastřešuji stabilní a úspěšnou společnost, která zaměstnává bezmála pět tisíc lidí. Pod mým vedením jsme ji dokázali provést mnoha zásadními krizovými i růstovými okamžiky. Vstoupili jsme na slovenský maloobchodní trh, dokázali jsme se vyrovnat s globální pandemií i následnými obchodními a logistickými omezeními, která způsobila. I přes nepříznivé hospodářské výsledky jsme dokázali hledět v před a pokračovat v investicích do budoucnosti, i když by bylo jednoduché využít situace a investice pozastavit. Nyní již několik měsíců společně bojujeme proti dopadům ruské invaze na Ukrajinu. Na českém trhu je dostatek paliv a jeho výroba je zajištěna, což zajistilo české ekonomice potřebnou stabilitu. Získání tohoto titulu by bylo oceněním každodenní zodpovědné, mnohdy mravenčí a zvenku ne zcela doceněné, práce všech zaměstnanců naší skupiny, kterou v posledních, turbulentních, letech odvádí.

 

 • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Úlohou velkých společností je v těžkých chvílích působit jako stabilizační prvek. Jsem velice rád, že jsme byli schopni na nastalou situaci flexibilně reagovat a úspěšně minimalizovat bezpečnostní a komoditní rizika, což mělo pozitivní vliv na stabilitu české ekonomiky. Přijali jsme množství bezprecendentních bezpečnostních a hygienických opatření, z nichž mnohá šla nad rámec povinností nařízených státem. Díky tomu jsme svou úlohu zvládli na výbornou. Během pandemie jsme také začali hledat synergie a nové postupy tam, kde jsme je do té doby nebyli nuceni hledat. Významně jsme i urychlili proces digitalizace společnosti a posílili principy vzdáleného řízení a práce z domova. Nástup těchto dvou moderních principů v naší tradičně založené společnosti by byl bez pandemie zřejmě pozvolnější.

 

 • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Jako jeden z pilířů české ekonomiky jdeme cestou udržitelného rozvoje a přechodu k využívání nízkoemisních a bezemisních energetických zdrojů. Tato transformace přináší řadu na první pohled ne zcela komfortních výzev a také ji zcela zásadně ovlivňují přírodní a geopolitické situace, o kterých sice tušíte, ale nevěříte, že by se mohly opravdu stát. A to platí nejen pro naši firmu, ale de facto pro celé Česko. Historie i současnost nám ukazuje, že tento stát a lidé v něm mají neuvěřitelný potenciál být inovativní a flexibilní za každé situace. Současně jsme pevnou a nedílnou součástí ekonomických a bezpečnostních struktur Evropy. Pracujme proto zodpovědně dál na rozvoji této krásné země, ale zároveň buďme více hrdí na to, co jsme dokázali, a važme si opravdových hodnot. Ty jsou totiž nezbytným předpokladem pro jakýkoliv další růst. A protože jedním ze strategických cílů naší skupiny je rozvoj vodíku, vidím Česko jako středoevropského lídra rozvoje moderní vodíkové mobility v dopravě osob i přepravě surovin a zboží.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na zářijové setkání nejen během slavnostní příležitosti vyhlašování vítězů soutěže Manažer roku2021.

Česká manažerská asociace

Ze zákulisí: Prvním kandidátem na post „Mladý manažerský talent“ se stává Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA

Na první pohled by se mohlo zdát, že do světa vrcholových manažerů patří pouze lidé s mnohaletými zkušenostmi. Za více než třicet let fungování České manažerské asociace velice dobře víme, že tomu tak není. Mezi inspirativními a šikovnými manažerskými osobnostmi jsou i mladší ročníky. A právě pro nabourání „klišé o nutnosti postu manažera být dlouholetým vlkem v křesle“, jsme do soutěže Manažer roku, kterou letos pořádáme již po 29., zařadili kategorii „Mladý manažerský talent – do 35 let“. Jde o jedinečnou kategorii, která s sebou přináší doslova nový vítr nejen ve světě inovací. 

Tímto Vám s radostí představujeme prvního nominovaného v této speciální soutěžní kategorii. O titul Manažera roku nejen ve své kategorii se 20. září 2022 na Žofíně utká Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPACharles University Innovations Prague a.s 

Životním krédem pana Slámy je: „Přes překážky ke hvězdám,“ k čemu ž směřuje i tento poutavý rozhovor.

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal? 

Kamarádi v dětství chtěli být kosmonauty, popeláři, nebo policajty. Já chtěl být manažerem. Když jsem byl později na gymnáziu, četl jsem v časopisu o soutěži Manažer roku a snil o tom, že jednou třeba také budu tak úspěšný. Titul Manažera roku je tak pro mě splněným snem.  

  

2.  Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?   

Naše společnost se kvůli pandemii dostala do velmi vážných finančních potíží. Krize dělá příležitost, a tak jsme zariskovali, založili dceřinou společnost, vstoupili do odvětví PCR testování a z nepříznivé situace vyšli jako lídři trhu. 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česko si za pár let představuji jako extrémně rychle se rozvíjející zemi v oblasti inovací a technologií. Máme chytré hlavy a zlaté české ručičky. Vědu v ČR máme na špičkové úrovni, stačí plně využít náš potenciál a můžeme excelovat. Máme světu co nabídnout!

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další vzájemnou spolupráci,

Česká manažerská asociace