UMÍŠ PŘEMÝŠLET JAKO MANAŽER?

Zúčastněte se soutěže o nejlepší studentskou esej a vyhrajte VIP setkání s finalisty a vítězi soutěže MANAŽER ROKU v pražském paláci Žofín. Studentská soutěž 29. ročníku soutěže MANAŽER ROKU nabízí ke zpracování eseje na následující témata:

 1. Inovace a motivace lidí
  • Jak účinně motivovat?
  • Hlavní osobní přínosy manažera
 2. Firemní strategie
  • Jaký je rozdíl mezi manažerem a lídrem (vizionářem) při určování firemní strategie?
  • Hlavní osobní přínosy manažera

Do soutěže se mohou zapojit studenti bakalářského a magisterského studia v rámci všech vysokých škol.

Jak soutěžit o nejlepší esej?

Vypracovanou esej zašlete na cma@cma.cz nejpozději do 30. června 2022. Kontakt je možné využít pro případné zodpovídání dotazů (předmět e-mailu: studentská esej). Výsledky soutěže budou vyhlášeny při slavnostním ceremoniálu 29. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 20. září 2022.

Parametry studentských esejí

Rozsah:

2 až 5 normostran (1 strana 1800 znaků včetně mezer)

Řádkování:

1,15

Písmo:

Times New Roman, velikost 12b

Citační norma:

ČSN ISO 690

Práce musí obsahovat:

 • Název
 • Hlavní text
 • Poznámkový aparát, je-li citován jiný zdroj

Hodnocení obsahu:

 • Originalita práce, úroveň vlastních myšlenek a závěrů
 • Reflexe odborné literatury a její aplikace
 • Přínos práce do praxe

Hodnocení formy:

 • Logičnost struktury práce
 • Jazyková a stylistická úroveň práce
 • Kvalita poznámkového aparátu
 • Dodržení citační normy

Soutěž bude vyhodnocena týmem odborníků předních vysokých škol a České manažerské asociace. Hodnocení bude dvoustupňové. První kolo bude zahrnovat hodnocení všech prací dle stanovených kritérií. Druhé kolo bude spočívat v hodnocení deseti nejlépe umístěných prací nominovanou komisí.

Odměna

 • TOP 3 umístění obdrží diplom z rukou Manažera roku 2021
 • Účast na slavnostním ceremoniálu na Žofíně
 • Publikace práce na webu MR a ČMA
 • Rozhovor u mediálního partnera
 • Možnost zařazení práce do 6. dílu knižní série Manažeři se lvíčkem