Nabídka Partnerství

pro 29. ročník soutěže MANAŽER ROKU 2021

 

O soutěži Manažer roku

 • Soutěž České manažerské asociace a jejích partnerů vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje úspěšné manažerské osobnosti působící v ČR. Nadcházející 29. ročník je pojatý inovativně, reaguje na posilování digitalizace a moderní trendy v managementu.
 • Nabízí kategorie Vizionář, Manažer digitálního věku, Mladý manažerský talent do 35 let, Manažer malého a středního podniku a Zahraniční manažer. Jádrem pak zůstávají oborové kategorie – Průmysl a návazná odvětví (doprava, stavebnictví), Zemědělství, Služby, Nezisková sféra (zdravotnictví, kultura, sport), Veřejná správa.
 • Soutěž se v roce 2023, roce 30. výročí založení této prestižní soutěže, rozšíří do dalších zemí EU. Vyhlašovatel soutěže ČMA v roce 2019 vstoupil do evropské asociace manažerů – CEC European Managers s 16 národními organizacemi a milionem členů. V roce 2022 se zástupci CEC zúčastní vyhlášení vítězů jako pozorovatelé.

 

MANAŽER ROKU je atraktivní, protože přináší…

 • Prestiž – Jedna z nejvýznamnějších soutěží v ČR, řadí se mezi TOP 5.
 • Jedinečnost – Vyzdvihuje a srovnává osobnosti napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů.
 • Kontinuitu – Již 29 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry managementu v ČR.
 • Zájem manažerů – 65 osobností nese titul Manažer roku a Manažerka roku, takřka 1700 manažerů získalo ocenění v jednotlivých kategoriích, každoročně do finále postoupí desítky manažerů.
 • Partnerskou spolupráci – Soutěž podporují Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu ČR, Zemědělský svaz ČR, Svaz měst a obcí ČR, CIIRC ČVÚT aj.
 • Záštity – Úřad vlády, MPO, MZ, MV, MK, MŽP, svazy, asociace.
 • Slavnostní ceremoniál v Paláci Žofín – 20. září 2022
 • Významné účastníky galavečera – 300 osobností – finalisté soutěže, vrcholoví manažeři, představitelé firemní a nefinanční sféry, zástupci partnerských svazů a asociací, členové vlády, státních institucí, poslanci, senátoři, hejtmané.
 • Spolupráci s médii – Soutěž podporuje řada mediálních partnerů.
 • Příběhy v knize Manažeři se lvíčkem – Finalisté a partneři soutěže mají možnost publikovat svůj příběh v knižní sérii Manažeři se lvíčkem, jejíž výtisky se řadí mezi bestsellery ve své kategorii.

 

   

Vlevo: TOP 10 ze slavnostního vyhlášení soutěže MANAŽER ROKU 2020
Vpravo: Manažerka roku 2019 – FOSFA Hana Šmejkalová a Manažer roku 2019 – generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka.

 

Nabídka pro partnery:

 • Generální partner
 • Hlavní partner
 • Významný partner
 • Partner soutěžní kategorie
 • Partner slavnostního udělení cen v Paláci Žofín

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Sponzorská podpora: 750 000,- Kč

Sponzorská podpora pro 2 ročníky: 1 300 000,- Kč

Prezentace Generálního partnera při udělování cen 20. září 2022

 1. Předání ocenění Manažerovi roku a Manažerce roku a TOP 10 nejlepších manažerů
 2. Rozhovor s moderátorem / vlastní vystoupení / videovizitka
 3. Uvedení moderátorem při zahájení a ukončení akce
 4. Setkání s vítěznými manažery, VIP hosty, politiky, novináři v prestižním prostředí
 5. Setkání se zástupci CEC European Managers;
 6. Prezentace v rámci ocenění v prostorách Paláce Žofín – různé formáty (LCD panel, plátno, roll up atd.)
 7. Bezplatný vstup pro 6 zástupců (3 zástupce s doprovody)
 8. Uvedení informace o Generálním partnerovi v plnobarevném prospektu ČMA o finalistech a speciální příloze časopisu Innovation
 9. Uvedení partnerského titulu a loga na promo materiálech soutěže, tiskových materiálech (pozvánky, Press Kit, tiskové zprávy), propagace
 10. Videoreportáž, videorozhovor, fotogalerie pro účely Generálního partnera, jejich propagace
 11. Umístění firemního profilu a článků/rozhovorů na webu soutěže manazerroku.cz a vyhlašovatele www.cma.cz v termínu leden až září 2022
 12. Prezentace a možnost vystoupení na tiskové konferenci (září 2022), uvedení v tiskových materiálech
 13. Prezentace ve 2 speciálních newsletterech ČMA k soutěži MANAŽER ROKU s uvedením informace o Generálním partnerovi
 14. Představení Generálního partnera při 3 klubových a dalších akcích ČMA

 

HLAVNÍ PARTNER

Sponzorská podpora: 350 000,- Kč

Sponzorská podpora pro 2 ročníky: 600 000,- Kč

Prezentace Hlavního partnera při udělování cen – 20. září 2022

 1. Předání ocenění TOP 10 nejlepších manažerů
 2. Uvedení moderátorem při zahájení a ukončení akce
 3. Setkání s vítěznými manažery a VIP hosty, politiky, novináři v prestižním prostředí
 4. Prezentace v rámci ocenění a v prostorách Paláce Žofín – různé formáty (LCD panel, plátno, roll up atd.)
 5. Bezplatný vstup pro 4 zástupce (2 zástupce s doprovody)
 6. uvedení informace o Hlavním partnerovi, titulu a loga firmy v plnobarevném prospektu ČMA o finalistech a také speciální příloze časopisu Innovation
 7. Uvedení partnerského titulu a loga na promo materiálech soutěže, tiskových materiálech (pozvánky, sociální sítě, Press Kit, tiskové zprávy), propagace
 8. Videoreportáž a fotogalerie pro účely Hlavního partnera, jejich propagace
 9. Umístění firemního profilu na manazerroku.cz leden – září 2022
 10. Prezentace na tiskové konferenci (květen 2021), v tiskových materiálech,
 11. Prezentace ve speciálním newsletteru ČMA k soutěži MANAŽER ROKU s uvedením informace o Hlavním partnerovi
 12. Představení Hlavního partnera při 2 klubových a dalších akcích ČMA

 

VÝZNAMNÝ PARTNER

Sponzorská podpora: 100 000,- Kč

Sponzorská podpora pro 2 ročníky: 160 000,- Kč

Prezentace Významného partnera při udělování cen 20. září 2022

 1. Předání ocenění pro vítěze 2 kategorií, uvedení moderátorem
 2. Setkání s vítěznými manažery a VIP hosty, politiky, novináři v prestižním prostředí
 3. Bezplatný vstup pro 2 zástupce
 4. Uvedení informace o partnerovi v plnobarevném prospektu ČMA o finalistech
 5. Prezentace v rámci ocenění a v prostorách Paláce Žofín – různé formáty
 6. Uvedení partnerského titulu a loga firmy v tiskových materiálech (pozvánky, Press Kit, tiskové zprávy), propagace
 7. Zviditelnění na webu soutěže manazerroku.cz;
 8. Prezentace na tiskové konferenci, publikace tiskových informací s uvedením Významného partnera
 9. Participace na podpoře mediálních partnerů
 10. Prezentace ve speciálním newsletteru ČMA s uvedením loga Významného partnera

 

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

Sponzorská podpora jedné soutěžní kategorie: 50 000,- Kč

Přehled oceňovaných kategorií
Manažer digitálního věku Vizionář
Manažer malého a středního podniku Zahraniční manažer
Mladý manažerský talent (do 35 let) Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)
Zemědělství Služby
Nezisková sféra (vč. kultury, sportu, zdravotnictví) Veřejná správa (státní správa a samospráva)
Cena Inovace pro udržitelný rozvoj Cena mediálních partnerů

Plnění k individuálnímu jednání.

 

PARTNER SLAVNOSTNÍHO UDĚLOVÁNÍ CEN

Udělení cen 20. září 2022 v pražském Paláci Žofín.

Prezentace partnera
Pozdravné vystoupení či rozhovor s moderátorem na hlavním pódiu, předávání cen 50 tis. Kč
Promítnutí sponzorského spotu (do 1 minuty), předávání cen 50 tis. Kč
Reklamní místo v prostorách akce 30 tis. Kč
Logo na LED obrazovkách (smyčka) 20 tis. Kč
Reklamní nosiče
Muší křídla před vchodem 25 tis. Kč
Roll up 15 tis. Kč
Public relations
Logo na webových stránkách soutěže 20 tis. Kč
Logo na sociálních sítích 10 tis. Kč

Další návrhy k jednání.