TÉMA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ESEJ ke 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU:

„Management budoucnosti aneb jak bude vypadat management za 10 let?“

(pozn. Jak vidí studenti management za 10 let?)

Jak soutěžit o nejlepší esej?

Vypracovanou esej zašlete na cma@cma.cz nejpozději do 30. června 2023. Kontakt je možné využít pro případné zodpovídání dotazů (předmět e-mailu: studentská esej). Výsledky soutěže budou vyhlášeny při slavnostním ceremoniálu 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 20. září 2023.

Parametry studentských esejí

Rozsah:
3 až 5 normostran (1 strana 1800 znaků včetně mezer)

Řádkování:
1,15

Písmo:
Times New Roman, velikost 12b

Citační norma:
ČSN ISO 690

Práce musí obsahovat:

 • Název
 • Hlavní text
 • Poznámkový aparát, je-li citován jiný zdroj

Kritéria hodnocení

Hodnocení obsahu:

 • Originalita práce, úroveň vlastních myšlenek a závěrů
 • Dodržení zvoleného tématu / Naplnění tématu
 • Reflexe odborné literatury a její aplikace
 • Přínos práce do praxe

Hodnocení formy:

 • Logičnost struktury práce
 • Jazyková a stylistická úroveň práce
 • Kvalita poznámkového aparátu
 • Dodržení citační normy

Soutěž bude vyhodnocena týmem odborníků předních vysokých škol a České manažerské asociace. Hodnocení bude dvoustupňové. První kolo bude zahrnovat hodnocení všech prací dle stanovených kritérií. Druhé kolo bude spočívat v hodnocení deseti nejlépe umístěných prací nominovanou komisí.

Členové Hodnotitelské komise

 • Dr. Martina Mannová / AMBIS vysoká škola, a.s./, předsedkyně Hodnotitelské komise
 • Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. / EF JU v Českých Budějovicích, VŠE v Praze/ členka Hodnotitelské komise
 • Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. /VŠMV, ČVUT/ člen Hodnotitelské komise

Odměna

 • TOP 3 umístění obdrží diplom
 • Účast na slavnostním ceremoniálu
 • Publikace práce na webu MR a ČMA
 • Rozhovor u mediálního partnera

Do soutěže se mohou zapojit studenti bakalářského a magisterského/inženýrského studia v rámci všech fakult.