Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy Martina Děvěrová: Úspěch v soutěži Manažer roku vnímám jako ocenění celého úřadu

Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy Martina Děvěrová: Úspěch v soutěži Manažer roku vnímám jako ocenění celého úřadu

10 července, 2017

Vyhlášení výsledků Manažer roku 2016 se týkalo i Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho ředitelka Martina Děvěrová zvítězila v kategorii veřejné správy. Martina Děvěrová je na pozici ředitelky magistrátu od roku 2015. Stojí v čele instituce, jejíž náplní je poskytovat veřejné služby ke spokojenosti občanů i k všestrannému rozvoji hlavního města Prahy. Kromě toho je také sekční ředitelkou, což znamená, že do její gesce spadá i odbor komunikace a marketingu.

„Vítězství v soutěži Manažer roku 2016 mi udělalo opravdu velkou radost. Úřad ale může být úspěšný jen díky svým zaměstnancům. Mé poděkování tedy patří celému týmu,“ uvedla k úspěchu Martina Děvěrová. Za své největší úspěchy považuje Martina Děvěrová zavedení systému benefitů, zřízení práce z domova a přípravu vzniku školky pro zaměstnance. Magistrát pod jejím vedením zároveň pravidelně umísťuje v soutěži rovných příležitostí s názvem Úřad roku Půl na půl, kde v loňském roce obsadil druhé místo.

„Mé životní krédo vychází z Konfucia a zjednodušeně znamená: Když nevíš, tak se zeptej. Nikdo nejsme geniální, každý známe jen určitou oblast a je potřeba se nebát zeptat. Konfucius dokonce říká, že je lepší se zeptat a být pět minut za hlupáka než se nezeptat a být hlupákem celý život. A pro naplnění tohoto kréda je strašně důležité mít kolem sebe lidi, kterých se můžete zeptat. Proto se snažím obklopovat lidmi, ve které mám důvěru a o nichž vím, že jsou odborníci, což se mi, myslím, daří,“ doplnila Děvěrová.

„Magistrát tvoří cca 2.300 zaměstnanců začleněných do 36 odborů. Činnost úřadu je rozsáhlá a rozmanitá, vedle výkonu státní správy vykonáváme mnoho činností v samostatné působnosti, tedy plníme úkoly zadané Radou hlavního města Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Jednotlivé odbory také napomáhají členům Rady hlavního města Prahy v plnění jejich úkolů. Jednou z mých nejdůležitějších rolí je skloubit naplnění požadavků volených orgánů hlavního města Prahy a jejich členů právě s výkonem státní správy. Mnoho odborů totiž vykonává jak samostatnou, tak přenesenou působnost, přičemž vždy musí být dodrženo pravidlo zákazu zasahování samosprávy do výkonu státní správy. Dále je pak nezbytné zajistit, aby obdobné agendy (např. správní řízení) byly vykonávány jednotně všemi odbory magistrátu bez ohledu na věcnou příslušnost. To vše se děje na pravidelných týdenních poradách se zástupci ředitele magistrátu, čtvrtletních poradách se všemi řediteli odborů, jednáních pracovních skupin (stálých či dočasných) anebo tematických schůzkách ke konkrétní záležitosti. V neposlední řadě je pak nutno zmínit i vnitřní předpisy, jejichž vydáváním zajišťuji jednotný výkon některých agend,“ vysvětlila Děvěrová, v čem spočívá její manažerská práce.

„Život mne na magistrát přivedl rovnou dvakrát. V roce 1994 jsem odpověděla na inzerát v novinách, který právníkům nabízel možnost získání služebního bytu. A protože jsem v té době měla 4 letou dceru a bydleli jsme v pronajatém bytě, zúčastnila jsem se pohovoru a 1. 1. 1995 nastoupila na odbor dopravy jako právník nově zřízeného drážního správního úřadu. Za 12 let působení na magistrátě jsem prošla několika odbory i různými řídícími úrovněmi a měla jsem pocit, že bych potřebovala změnu. Odešla jsem proto z pozice ředitelky odboru legislativního a právního na Ministerstvo vnitra jako zástupce ředitele Kabinetu ministra. Po volbách v roce 2010 jsem byla oslovena tehdejším primátorem Prahy doc. Svobodou, zda bych mu nevedla primátorskou kancelář. A protože je Praha mou srdeční záležitostí, nabídku jsem přijala a vrátila se. Poprvé mne tedy na magistrát přivedla náhoda a podruhé moje znalosti a schopnosti,“ popsala své cesty na magistrát Martina Děvěrová.

„Ačkoliv se zdá, že práce úředníka je stereotypní a není v ní prostor pro kreativitu, opak je pravdou. Chceme-li být moderním úřadem, musíme se stále rozvíjet a zdokonalovat svoji činnost. A k tomu jsou potřeba nápady, ať již vlastní nebo kolegů z jiných krajských úřadů nebo i z firemního prostředí. Na zavádění myšlenek (tedy nápadů) z firemního prostředí je založen i princip tzv. new public managementu. Nedávno jsem například navštívila Archiv hlavního města Prahy, který je součástí úřadu, a viděla jsem úžasnou práci našich restaurátorů. Napadlo mne, že takové úžasné lidi můžeme najít na každém odboru, ale málokdo o nich ví. A tak jsme se s kolegy z odboru komunikace a marketingu dohodli, že v našem newsletteru, který vydáváme elektronicky, zavedeme rubriku „Chlubíme se…“ a v každém čísle budeme psát o jednom odboru a jeho skvělých lidech,“dodala na závěr Děvěrová.

Zdroj: euro.cz