HLEDÁNÍ ČESKÉ CESTY II – Budoucnost české energetiky

Manažer roku 2018 a zakladatel Institutu Equilibrum zve srdečně na tuto výjimečnou akci.

 

REGISTRACE NA AKCI

Dovolte, abych Vás pozval jménem Institutu Equilibrium na 2. konferenci Institutu Equilibrium s názvem „HLEDÁNÍ ČESKÉ CESTY II – Budoucnost české energetiky“.  Tato konference navazuje na úspěšnou červnovou úvodní konferenci Hledání české cesty I a koná se dne 30.9.2020 v Hotelu Clarion.

Institut sdružuje špičkové odborníky napříč různými obory s cílem propojovat poznatky a realisticky hledat úspěšnou cestu rozvoje naší společnosti z dlouhodobého pohledu.

Energetika představuje důležitou součást života naší společnosti – bude sehrávat v budoucnosti klíčovou roli pro její rozvoj. Roli stimulující nebo omezující. Již dnes rozhodujeme o tom, jaká její role v budoucnosti ČR bude.  Je proto nezbytné o ní diskutovat, hledat její transformační potenciál pro celou společnost a rovnovážné cesty směrem k jasné perspektivě nízkoemisní energetiky, která se musí opírat o zcela nové, netradiční technologie. Informatika mění charakter celé společnosti a i energetika se musí tomuto trendu podrobit.  Jaderný odpad stejně jako další netradiční energetické zdroje či přístupy musí být podrobeny interdisciplinárním kybernetickým pohledům.

Právě nezávislý interdisciplinární přístup, hledající dynamickou rovnováhu v rozvoji jednotlivých aspektů života společnosti, je v centru pozornosti Institutu Equilibirum. Využijte proto, prosím, unikátní příležitosti se setkat s těmi, co takto přemýšlejí o naší budoucnosti, a současně dokáží mluvit věcně a srozumitelně k širší veřejnosti. Naše budoucnost je záležitostí nás všech!!

Na konferenci se můžete registrovat prostřednictvím formuláře na stránkách i-equilibrium.cz.

Pro členy ČMA je poskytována sleva 500,-  Kč, nutno uvést v registraci přidáním zkratky ČMA ke jménu nebo do rubriky poznámka.

 

Program naleznete v přiložené pozvánce.

iEquilibrium - Program konference BUDOUCNOST CESKE ENERGETIKY