Představujeme vítěze soutěže studentských esejí při Manažerovi roku 2020

Představujeme vítěze soutěže studentských esejí při Manažerovi roku 2020

5 listopadu, 2021

Vyhlášení Manažera roku na pražském Žofíně doprovázela tradičně i letos soutěž studentských esejí. Tématy letošního ročníku byly nové profese budoucnosti a krizový management. Autoři prvních tří nejlepších esejí získali příležitost zúčastnit se setkání s finalisty Manažera roku na Žofíně a převzít ocenění.

 

1. Lucie Mařanová – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

V blízké budoucnosti, možná ještě dřív, než si myslíme, přibude manažerům další role. Víc, než kdy jindy je důležité sledovat trendy a umět je používat. Rodí se tu spousta příležitostí, jak své výkony a chod podniku zlepšovat, například skrze umělou inteligenci, big data, machine learning nebo natural language processing. Tull (2020) ve svém zamyšlení tvrdí, že ten čas již nastal, a to i kvůli celosvětové pandemické situaci. Kapitálové trhy se ze dne na den měnily stejně jako potřeby lidí. A právě těmto změnám se můžeme díky novým nástrojům přizpůsobovat.

Přečíst celou esej

 

 2. Jiří Šiman – Metropolitní univerzita Praha

Současná pandemická krize, společně s nadnárodním krizovým řízením celosvětové populace ruku v ruce v opičím diktátu mainstreamových médií, mnohým lidem vrazila facku potřeby vlastního uvědomění, úsudku, kritického myšlení a vhledu do podstaty dění. Podpořila akceleraci digitalizace světa. Determinovala důležité a nedůležité činnosti člověka i strojů, a vymezila potřebnou a méně potřebnou práci mnoha povolání. Ukázala, že společnost žije v zajetí iluzorních představ o trpké závislosti na ekonomickém systému. Aktuální situace ve světě dává jasně najevo značnou deformaci procesů. Vzrůstající nestabilitu společensko-ekonomického formátu a destrukci hodnotových idejí národů. Generují se mnohá nepodstatná informační pole za účelem krytí hrozící reformy hroutícího se měnového systému a iniciace válečného konfliktu na půdě východní Evropy. Transformace profesí je dobou nezbytná.

Přečíst celou esej

 

3. Daniel Horák – Univerzita Palackého v Olomouci

Odhad globálního indexu insolvencí od společnosti Euler Hermes (2020) vzrostl mezi lety 2019–2021 kvůli pandemii covidu-19 a s tím spojenými opatřeními o rekordních 35 %. V České republice by mělo jít o nárust zhruba 33 %. Celosvětový průměr globálního indexu insolvencí zvyšovaly hlavně Spojené státy americké, kde se index měl zvýšit o 57 % – v USA totiž, na rozdíl například od České republiky, nebyla státní podpora pro firmy v době pandemie tak vysoká (World economic forum, 2020). V České republice se oproti tomu dá čekat, vzhledem k tomu, že predikce nárůstu insolvencí firem je nižší než například ve zmíněných Spojených státech amerických, budou se s nimi české (či v České republice působící) firmy pravděpodobně potýkat o to déle (Patria, 2021).

Přečíst celou esej