PŘIHLÁŠKA

Na základě zveřejněných podmínek přihlašujeme k soutěži

MANAŽER ROKU 2023

Paní, pan
Charakteristika zaměstnavatelské firmy
Pracovní profil navrženého kandidáta
Hodnocená kritéria
Osobnost kandidáta

Uveďte tři nejdůležitější vlastnosti / kompetence, které Vám pomáhají být dobrým leaderem.

optimální délka do 150 slov
optimální délka do 150 slov
optimální délka do 150 slov

Uveďte jeden pracovní a jeden mimopracovní úspěch, kterých jste dosáhli za poslední tři roky, a popište, jak jste je oslavili.

optimální délka do 150 slov
optimální délka do 150 slov

Popište, jakým způsobem si ověřujete, jak je Vaše působení v roli leadera vnímáno pracovníky v organizaci a dalšími zainteresovanými stranami a jak s touto zpětnou vazbou pracujete (popište konkrétní příklady zpětné vazby a jejího obsahu).

optimální délka do 150 slov
optimální délka do 150 slov
Hlavní osobní přínosy manažera v rozvoji firmy:

V dotazníku uvede manažer odpovědi na otázky, týkající se konkrétních aktivit ve 4 oblastech:

1. Minulost manažera (KPI za poslední 2 roky) – trvalé dosahování vynikajících ekonomických výsledků
2. Flexibilita a zlepšování managementu včetně motivace lidí a podněcování
3. Příležitosti a hrozby (Risk management), vytváření trvale udržitelné budoucnosti a benchmarking
4. Budoucnost
Prohlášení

Současně potvrzuji, že registrační poplatek 20.000,- Kč (cena bez DPH) uhradím ve splatnosti faktury, která bude vystavena vyhlašovatelem soutěže Českou manažerskou asociací po obdržení této přihlášky.

Harmonogram 31. ročníku soutěže MANAŽER ROKU:

  • Nominace a přihlášky /1 kolo: do 25. březen 2024
  • Termín osobních prezentací /2. kolo: duben 2024
  • Slavnostní vyhlášení výsledků:  květen 2024