Nominace soutěže MANAŽER ROKU 2014 vrcholí

Nominace soutěže MANAŽER ROKU 2014 vrcholí

5 března, 2015

Na konci února vyvrcholily nominace letošního, již 22. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Hodnotitelská komise vyhodnocuje poslední přihlášky a z nominovaných vybere finalisty, jejichž jména budou zveřejněna 8. dubna. Národní komise následně vybere z finalistů vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne 23. dubna v rámci Dne úspěšných manažerů a firem v Paláci Žofín za účasti předních představitelů českého politického i ekonomického života.

Soutěž MANAŽER ROKU každoročně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Jejím cílem je vyhledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně zahraničních) působící minimálně tři roky v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a celé ekonomiky. Od roku 1993 se finalisty soutěže stalo již přes 1200 lidí a titulem MANAŽER – MANAŽERKA ROKU bylo oceněno 53 osobností. Letošním mottem akce je „Prestiž-inspirace-úspěch v Roce průmyslu a technického vzdělávání“.

Nikdo nemůže nominovat sám sebe: manažer může být nominován právnickými osobami, státními a veřejnými institucemi, bankovními domy, zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, správními nebo statutárními orgány firem, družstev, a také vítězi minulých ročníků soutěže. Kandidát musí ale se svou nominací souhlasit, platí totiž nominační poplatek.

Na průběh soutěže dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Nominované hodnotí a finalisty vybírá Hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem, která zpracuje podklady pro Národní komisi. Ta je rovněž jmenována Řídícím výborem a je složena z významných osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými svazy, Manažerů roku oceněných v minulých letech a partnerů soutěže. Národní komise materiály podle schválených zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích. Soutěžící jsou tedy hodnoceni dvoukolově, dvěma nezávislými komisemi.

Mezi kritéria výběru patří osobní přínos manažera na úspěšnosti a rozvoji firmy, vysoká kvalifikace v oboru i v oblasti řízení, využívání a rozvoj moderních metod řízení firmy, strategické a invenční myšlení, schopnost motivovat zaměstnance pro cíle firmy a v neposlední řadě rovněž etičnost jednání podle Kodexu manažera. Přihlédnuto je k hospodářskému výsledku firmy včetně úspěchu na zahraničních trzích a k výsledkům sociální politiky firmy.

Podle zaměření svých firem či institucí budou finalisté zařazeni do jednotlivých odvětví (jejich počet se pohybuje kolem čtvrtstovky), vítězové v nich získají titul Manažera odvětví. Podle věku a velikosti firmy mohou finalisté zvítězit v kategoriích Mladý manažerský talent do 35 let, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců a Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců. Nejlepších deset finalistů bude vybráno do žebříčku TOP 10 MANAŽER ROKU, z nichž vzejdou absolutní vítězové: Manažerka a Manažer roku. Zvláštní kategorií za celoživotní práci je Uvedení do Síně slávy.

Letošní novinkou v rámci vyhlašovacího Dne úspěšných manažerů a firem je dopolední tříhodinová konference s pracovním názvem Žena – klíčový faktor úspěchu řízení společnosti i byznysu. Moderátorem konference je Ing. Jan Mühlfeit a její garantkou Ing. Renata Mrázová, mluvčí světové platformy „Lean in“, mezi vystupujícími budou významné ženy z obchodu i politiky jak v českém, tak ve světovém měřítku. Odpoledne proběhne Hyde Park finalistů, uváděný stejně jako vyhlášení samotné moderátorkou Marcelou Augustovou. V Hyde Parku představí patroni jednotlivých odvětví všechny finalisty, kteří budou diskutovat s představiteli vyhlašovatelů soutěže Jaroslavem Hanákem (SPČR), Pavlem Kafkou (ČMA), Janem Wiesnerem (KPZS), Manažerem roku 2013 Karlem Žďárským a Manažerkou roku 2013 Jaroslavou Valovou. Ti také při následném vyhlášení vítězů předají pomyslné žezlo svým nástupcům. Vyhlášení samotné bude zahájeno vystoupením swingového a jazzového zpěváka Jana Smigmatora s orchestrem, kteří po vyhlášení zahrají ještě jednou: k poslechu a tanci v letní zahradě Paláce Žofín.

Společně s vítězi soutěže MANAŽER ROKU budou v Paláci Žofín vyhlášeny i výsledky studentské soutěže na témata „Jak se konkrétní česká firma vyrovnala s krizí“ a „Příběh úspěšné spolupráce konkrétní firmy se školou/školami, nebo příběh talentovaného studenta, který své dovednosti úspěšně uplatnil ve firmě“. Uzávěrka soutěže, vyhlášené spolu se studentskou organizací AIESEC, bude 15. března a práce vyhodnotí tým odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze. Autoři prvních tří nejlepších prací získají tablety společnosti Samsung. Nejlepší práce budou umístěny na webu soutěže MANAŽER ROKU, na webových stránkách vyhlašovatelů soutěže a na webu kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.

Dodejme, že samotným vyhlášením soutěž nekončí: vítězní manažeři absolvují setkání s krajskými hejtmany či médii, vítězové z předchozích let se sdružují v Klubu Manažera roku (KMR), který má několik regionálních poboček a celoročně pořádá odborné i společenské akce.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhne 23. dubna 2015 v pražském Paláci Žofín. Další informace naleznete zde.

 

Tajemník soutěže MANAŽER ROKU

Rastislav Lukovič, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 731 471 621, e-mail: lukovic@cma.cz

 

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

 

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU

Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz