Manažeři navštívili Temelín

Manažeři navštívili Temelín

25 července, 2016

Celou fotogalerii naleznete zde. 

V pátek 15.7.2016, se uskutečnila pro členy prestižního Klubu Manažera roku exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Tyto exkurze jsou tradičně velmi populární a organizuje je čerstvý Manažer a Manažerka roku ve firmě, ve které pracují. V tomto případě se jednalo o vítěze MR 2014 Daniela Beneše, GŘ a předsedy představenstva ČEZ. Na exkurzi ho zastoupili člen představenstva Ivo Hlaváč a ředitel JET Bohdan Zronek. Akce se zúčastnilo 15 vybraných manažerů (mnoho náhradníků jsme byli nuceni odmítnout), kteří museli projít důkladnými bezpečnostními kontrolami.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin a postupně byli vpuštěni do střeženého prostoru, kde prošli strojovnou HVB1 a shlédli chladící věže a celý složitý komplex elektrárny. Další zastávkou byla návštěva simulátoru a havarijního řídícího střediska.

Při diskuzi s vedením JET zaznělo několik základních informací:

– dva výrobní bloky elektrárny s reaktory typu VVER 1000 (V320) zajišťují každoročně produkci okolo 15 TWh energie, což z Temelína dělá zdroj více než pětiny v Česku spotřebované elektřiny.

– JET je velký komplex řady budov a technologických celků, které jsou po celém prostoru rozmístěny co nejefektivněji z hlediska provozního, pracovního a bezpečnostního. Nejdůležitějším objektem elektrárny je právě Hlavní výrobní blok (HVB), který se skládá ze stavebních objektů budovy reaktoru, strojovny, blokové výměníkové stanice a rozvodny. HVB obsahuje nejdůležitější zařízení pro chod elektrárny a nachází se zde nejvíce technologických zařízení primárního a sekundárního okruhu. Pro zajištění energie i při výpadku zásobování elektřinou je elektrárna vybavena blokovými dieselgenerátorovými stanicemi a akumulátorovými bateriemi umístěnými v budově rozvodny vlastní spotřeby.

– Temelínská elektrárna je dvouokruhová, což znamená, že je možné elektrárnu rozdělit na dvě samostatné části. Část jadernou (primární okruh), kde mimo jiné probíhá štěpná reakce a část nejadernou (sekundární okruh), který se nijak zásadně neliší od jiných tepelných elektráren (např. uhelných). V primárním okruhu elektrárny se nachází zařízení pro přeměnu energie z rozpadu jader na energii tepelnou, která je následně v parogenerátoru převáděna na tepelnou energii páry v sekundárním okruhu. Primární okruh elektrárny je z bezpečnostních důvodů umístěn v tzv. kontejnmentu, který je ochrannou železobetonovou obálkou chránící jaderné části elektrárny proti vnějším vlivům jako je například pád letadla, dronu, či meteoritu.

Postavit a následně bezpečně řídit takový složitý komplex zasluhuje obdiv, což přítomní manažeři vyjádřili vřelým potleskem. To bylo i poděkování za pozvání, kterého si KMR velmi váží. Tak držíme profesionálům v Temelíně palce a nechť jim vyjdou i další jejich plány.

Ivo Gajdoš, viceprezident ČMA