Kvalitní společenská smlouva je základem pro budoucnost firmy

Kvalitní společenská smlouva je základem pro budoucnost firmy

10 října, 2013

zaznělo na setkání ČMA…

 Celá foto-galerie z 211. Manažerského klubu ČMA zde

 

První setkání České manažerské asociace (ČMA) v letošním roce, které proběhlo v pražském klubu Golem, se neslo ve znamení změn platných pro jednatele společností. Od 1. ledna totiž došlo k zásadním změnám, které se dotýkají právě jednatelů a statutárních zástupců firem. Jakým otázkám věnovat pozornost a na co se od letošního ledna zaměřit, objasnil přítomným manažerům RNDr. Jaroslav Jochman ze společnosti VVV MOST spol. s r.o.

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadním změnám, které se přímo dotýkají právě jednatelů a statutárních zástupců firem. Od tohoto data totiž bez náhrady zanikl doposud platný Obchodní zákoník. Naopak pro podnikatele začal platit Zákon o obchodních korporacích a část otázek řešených v zaniklém Obchodním zákoníku přešlo do Nového občanského zákoníku. „Nové zákony obsahují nová rizika pro statutární zástupce, zároveň však lze využít vynucených změn k důkladné revizi společenských smluv a stanov, které už neodpovídají aktuální situaci ve společnosti a neřeší situace, které musí dříve nebo poději nastat,“ uvedl RNDr. Jaroslav Jochman, generální ředitel VVV MOST.

Právě společenským smlouvám by jednatelé a statutární zástupci firem měli věnovat největší pozornost. Jsou to právě společenské smlouvy, ve kterých jsou velká rizika, jak pro stávající společníky, tak pro jejich dědice. Jak potvrdil RNDr. Jochman, společenská smlouva je skutečně základem všeho. „Musí obsahovat jednoznačný postup pro řešení všech situací, které mohou ve společnosti nastat a lze využít odchylná ustanovení od zákona k motivaci společníků i jednatelů. Tato ustanovení však samozřejmě nesmí odporovat dobrým mravům, jinak jsou neplatná,“ zdůraznil.

Pro úspěch firmy je vedle kvalitní společenské smlouvy zásadní i podnikatelský záměr. „Je až s podivem, kolik firem nemá podnikatelský záměr, přitom by jej měli každý rok společníci nebo akcionáři schvalovat na valné hromadě společnosti, “ dodal RNDr. Jochman.

Stranou nezůstala ani finanční otázka v souvislosti s prosperitou a úspěchem firmy. V současné době by jednatelé společností neměli zapomínat na pohyblivou složku mzdy manažerů a zaměstnanců. Zde je velký prostor pro jejich motivaci a současně v případě finančních problémů společnosti největší možnost pro snížení okamžitých nákladů. Pokud ale mají zaměstnanci jen základní mzdu nebo je její pohyblivá složka zcela minimální, chybí jim osobní zájem na úspěšném podnikání a hospodaření společnosti. Problémem budou podle RNDr. Jochmana mzdy, odměny a benefity, zejména u statutárních zástupců a jejich osob blízkých. „Výplata všech složek odměn musí být schvalována valnou hromadou. Řešením je schválení obecných směrnic, které musí vymezit všechny složky odměn, jejich výši a způsob výpočtu,“ dodal. Tyto směrnice pak budou platit pro všechny zaměstnance včetně jednatelů a společníků, kteří jsou často také odměňováni jako zaměstnanci.

V závěru prvního setkání ČMA v roce 2014 nezůstalo stranou ani téma motivace manažerů. V této souvislosti RNDr. Jochman prohlásil, že motivovat manažery lze v souvislosti s přechodem do druhé generace vlastníků, který nastane prodejem, vypořádáním nebo děděním obchodních podílů. Osobně se domnívá, že větší šanci na úspěšné převzetí firmy má někdo, kdo ve firmě dlouhodobě pracuje, zná dobře zaměstnance i její zákazníky. Menší šanci má dědic nebo investor, který ve firmě nikoho nezná. „Na roli výkonného manažera v dané společnosti by měl být každý uchazeč dlouhodobě připravován,“ sdělil závěrem.

A právě toto sdělení by mohlo být poselstvím a motivací pro všechny manažery do nového roku.

Revize společenských smluv a stanov společností je příležitost pro změny, které jasně vymezí pozice společníků, jednatelů, manažerů i zaměstnanců. Současně lze vytvořit pro všechny motivační pravidla, která budou základem dlouhodobého úspěšného podnikání.

 

RNDr. Jaroslav Jochman:

Založil se svými společníky jednu z prvních spol. s r.o., které u nás začaly po revoluci v roce 1989 podnikat.  VVV MOST spol. s.r.o., poskytuje komplexní služby v oblasti pásové dopravy. Dnes má tato společnost přes 100 zaměstnanců a obrat 200 milionů korun ročně. Vedle obchodu, výroby a údržby dopravníků se věnuje i jejich výzkumu a vývoji. Podstatný vliv má VVV MOST v mnoha dalších společnostech, které pomáhala zakládat. RNDr. Jochman se v posledních letech dále věnuje s týmem dalších odborníků poradenství pro úspěšné podnikatele.

 

Více informací:
www.cma.cz

 

Text: Lenka Netušilová