Křest knihy a divadelní představení – Říjen 1918

Křest knihy a divadelní představení – Říjen 1918

4 září, 2018

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

Říjen 1918 – den po dni – projekt k 100. výročí založení republiky

Sto let od vzniku Československé republiky oslaví Česká manažerská asociace (ČMA) pokřtěním knihy s názvem „100 let od začátku svobodného podnikání v Československu – Manažeři se lvíčkem“. Je totiž generálním partnerem vzácné publikace autora Kamila Mikety.

Křest proběhne za účasti autora, manažerů čtvrtstoletí, vedení České manažerské asociace a nakladatelství Mladá fronta, které knihu vydalo, a dalších osobností. Uskuteční se v Obecní domě v Praze, a to v neděli 28. října 2018 ve vzpomínkový okamžik 19:18 hodin. Hosté se však začnou scházet v historickém sále cukrárny již v 18:00 hodin.

V úvodu téměř 300 stránkové knihy uvedl prezident České manažerské asociace Pavel Kafka následující shrnutí: „Dostává se Vám do ruky kniha, která se snaží přiblížit příběhy a role nejlepších manažerů v období, kdy se naše ekonomika a naše země mohly rozvíjet svobodně. V době, kdy si připomínáme 100 let od založení Československé republiky, jde tedy, řádově viděno, o první a poslední čtvrtstoletí její dosavadní historie“.

Po křtu knihy jsou účastníci zváni do blízkého Grégrova sálu, kde od 20:00 do 21:00 hodin shlédnou představení studia Ypsilon s názvem: Říjen 1918 – den po dni. Na tuto významnou kulturní akci zve zájemce Česká manažerská asociace, Osobní rozvoj Média a Česká televize.

Zájemci z řad manažerů a novinářů se mohou registrovat na e-mailu: nepomucka@cma.cz

 

Říjen 1918 – den po dni – projekt ke 100. výročí založení republiky

  • Srozumitelným a divácky přitažlivým způsobem se představí a přiblíží historické události, které vedly k založení samostatné republiky. Zajímají nás i lidé, myšlenky, příběhy a život té doby.
  • Divadelním způsobem budou představena fakta a objektivní skutečnosti, zároveň chceme evokovat zdánlivě drobné události všedních dní.
  • Speciální představení bude odvysíláno přímým přenosem na České televizi, záměrem je zanechat odkaz dalším generacím.

Představení Říjen 1918den po dni je koncipováno jako encyklopedické heslo, které den po dni zaznamenává dobové politické události i kuriozity, včetně inzerátů a kriminálních případů, které se v těch dnech udály. Doplňuje je dobová poezie a próza, která je charakteristická pro nálady té doby.

Texty jsou řazeny konfrontačně – banalita versus závažná událost – a z této konfrontace roste dramatické napětí. Představení budou rytmizovat dobové písně z Červené sedmy, v živé, autentické interpretaci. Půjde o neoficiální hudební pohled na důležité dny, bez patosu a s nadhledem. Svým způsobem jde o zábavný večer s katarzí a vážným poselstvím.

O divadelním představení podpořeném vysvětlením události dvěma historiky bude natočený krátký dokument.

 

Místo – Obecní dům

Tato secesní budova z počátku 20. století je nerozlučně spjatá s vyhlášením samostatného státu v roce 1918.

Právě tady se v prvopočátku utvářelo první centrum státní moci.

Už 6. ledna 1918 zde čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci, jíž požadovali samostatnost pro český národ, dne 13. dubna na shromáždění ve Smetanově síni pak svoji podporu požadavku samostatného státu vyjádřili Národní přísahou představitelé českého veřejného života v čele

s Aloisem Jiráskem.

Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru (Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, František Soukup a zástupce Slováků Vavro Šrobár) z prostoru Pánského a Českého klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále, zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu.

Výzdoba Grégrova sálu, určeného původně pro Měšťanskou besedu, iniciátorku stavby Obecního domu, byla svěřena Františku Ženíškovi, příslušníkovi generace Národního divadla, zakotvenému svým dílem v myšlenkovém světě akademické malby druhé poloviny 19. století. Ženíšek zde vytvořil nástropní alegorie symbolizující ŽivotPoezii a Smrt. Dominantním výtvarným dílem je nástěnný triptych Píseň milostná, Píseň válečná a Píseň smuteční. Sál nese jméno zakladatele vlivných českých novin 19. a 20. století, Národních listů, Julia Grégra.

Za laskavé finanční podpory partnera ČMA