Konference Návrat k prosperitě

Konference Návrat k prosperitě

11 listopadu, 2021

Koronavirová krize vystavila Českou republiku před zásadní rozhodnutí. Tím je nalezení správné cesty ekonomické transformace a digitalizace. Česká republika se může zařadit mezi ekonomicky prosperující země svobodného světa, nebo navěky zůstat pouze montovnou a překladištěm střední Evropy, kde se pěstuje levná pracovní síla. Z toho důvodu se součástí Manažera roku stala konference Návrat k prosperitě, jež vytyčila cíle, kterých by měla Česká republika v nejbližších letech dosáhnout.