242. PMK: Mé manažerské výhry a prohry

Pražský manažerský klub ČMA Vás srdečně zve na 242. klubové setkání, které se koná ve čtvrtek, 18. 5. 2017 od 17:00 do 19:00 h ve VIP salonku hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 Vysočany.

PROGRAM:

„Mé manažerské výhry a prohry“

V prestižním klubu vystoupí vítěz TOP 10 soutěže MANAŽER ROKU 2016, MUDr. Aleš Herman Ph.D., ředitel Institutu kli-nické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

Na tento pořad jsou zváni pouze členové Pražského a Středočeské-ho Manažerského Klubu, členové prestižního Klubu Manažerů roku a další finalisté 24. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2016.

Z hlediska omezené kapacity prosíme o potvrzení Vaší účasti obratem.

Ing. Ivo Gajdoš
výkonný ředitel ČMA
předseda Pražského MK
www.cma.cz
gajdos@cma.cz
mobil: 602 44 66 99

Krátké představení

Titul, jméno, příjmení, titul: MUDr. Aleš Herman Ph.D.
Současná manažerská pozice: ředitel
Název firmy: Institut klinické a experimentální medicíny

Aleš Herman vystudoval v roce 1986 Karlovu univerzitu, lékařskou fakultu v Hradci Králové – všeobecné lékařství. Po dokončení studia medicíny do roku 2001 vykonával lékařskou činnost na jednotce intenzivní péče, kardiologické a všeobecné ambulanci, na hemodialyzačním středisku a na zdravotnické zá-chranné a letecké službě. To vše v Hradci Králové.
V letech 2001-2011 založil, vybudoval, řídil a vlastnil středisko intervenční kar-diologie Kardio-Troll. Přitom se podílel na vybudování nového kardio centra ne-mocnice v Pardubicích.
Následně vyhrává konkurz na ředitele IKEMu a od října 2011 tento Institut klinické a experimentální medicíny řídi.
IKEM je dlouhodobý excelentní lékařský institut na evropské i světové úrovni. MUDr. Herman, od svého nástupu, zavedl nový způsob řízení, stabilizoval eko-nomiku institutu a to finančně, technicky i lékařsky. Po letech neúspěchů doká-zal stabilizovat financování transplantací, kterých je ročně přes 450. Po 5ti le-tech rozjel IKEM nové medicínské programy (transplantace střeva, dělohy, ledvin, jater a další). Přes tento extenzivní rozvoj udržel u IKEMu finanční stabilitu a hlavně řídící strukturu (z 11 na 2). V současnosti má 2 náměstky jeden pro ekonomiku a techniku a jeden pro léčení a ošetřovaní.
IKEM patří do 5ti nejvýkonnějších transplantačních center v Evropě. Ri-zika této činnosti jsou velmi vysoká (mortalita až 50%). Zodpovědnost nemá hranice. Jedinou hranicí je úroveň lékařů a svědomí. Toho si je MUDr. Herman vědom a proto největší zodpovědnost cítí za lékařskou úroveň, podpořenou technikou a personálem. Osobně se podílí na výběru klíčových zaměstnanců, každý měsíc se vyhodnocují jednotlivé kliniky a jejich hospodaření. Důsledně prosazuje maximální transparentnost veřejných zakázek. Finance institutu jsou pod kontrolou vnitřního auditu a musí se dodr-žovat nejvyšší pracovní standardy jak zdravot-nické tak i výzkumné.
MUDr. Herman byl 12 roků předsedou a čle-nem Vědecké rady České lékařské komory a je členem Kardiologické společnosti. Má svoji koncepci rozvoje IKEMu. Má také svoji představu o manažerském uplatnění. Kolem roku 2020 by chtěl IKEM předat.

Tisková zpráva ke stažení