Ing. Marta Nováková

Manažerka roku 2016
U & SLUNO a.s. a SOCR ČR

Patří k výrazným manažerkám i podnikatelkám v jednom a její příběh zní jako neuvěřitelný.
Firmu postihlo několik katastrof, přesto se Martě Novákové vždy podařilo se situací se
optimisticky vyrovnat. Její manažerské dovednosti a intuice jí vždy napovídají, že je třeba se
nebát vidět nové příležitosti a výzvy namísto hledání odpovědí na otázky, proč něco nejde.
Marta Nováková není snílek a neumí stavět vzdušné zámky. Své rozhodování staví na faktech
i vědomí, že když člověk za něčím jde, výsledek se musí dostavit. Aby uměla zvládnout
všechny povinnosti, musela se naučit také odpočívat: při adrenalinových sportech či
cestování.