Křest knihy a divadelní představení – Říjen 1918

Posted on Posted in Klub Manažerů roku

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

Říjen 1918 – den po dni – projekt k 100. výročí založení republiky

Cíle projektu:

  • Chceme srozumitelným a divácky přitažlivým způsobem představit a přiblížit historické události, které vedly k založení samostatné republiky. Stejně tak nás ale zajímají lidé, myšlenky, příběhy a život té doby.
  • Naším cílem je divadelním způsobem pojednat fakta a objektivní skutečnosti a zároveň evokovat zdánlivě drobné události všedních dní.
  • Odvysílat toto speciální představení v České televizi a zanechat tak odkaz dalším generacím – přímý přenos představení bude odvysílaný na České televizi 28. 10. 2018 hned po přenosu z Pražského hradu, kde budou udělené státní vyznamenání.

Popis projektu

Představení Říjen 1918 – den po dni, je koncipováno jako encyklopedické heslo, které den po dni zaznamenává dobové politické události i kuriozity, včetně inzerátů a kriminálních případů, které se v těch dnech udály, doplňuje je dobová poezie a próza, která je charakteristická pro nálady té doby. Texty jsou řazeny konfrontačně – banalita versus závažná událost – a z této konfrontace roste dramatické napětí. Představení budou rytmizovat dobové písně z Červené sedmy, v živé, autentické interpretaci. Půjde o neoficiální múzický pohled na tyto důležité dny – bez patosu a s nadhledem, svým způsobem zábavný večer s katarzí a vážným poselstvím.

Představení bude přenášené ČT jako hlavní program večera a bude natočený krátký dokument o divadelním představení podpořený vysvětlením události dvěma historiky.

Místo – Obecní dům

Tato secesní budova z počátku 20. století je nerozlučně spjatá s vyhlášením samostatného státu v roce 1918.

Právě tady se v prvopočátku utvářelo první centrum státní moci.

Už 6. ledna 1918 zde čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou

deklaraci, jíž požadovali samostatnost pro český národ, dne 13. dubna na shromáždění ve Smetanově síni pak svoji podporu požadavku samostatného státu vyjádřili Národní přísahou představitelé českého veřejného života v čele s Aloisem Jiráskem.

Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru (Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, František Soukup a zástupce Slováků Vavro Šrobár) z prostoru Pánského a Českého klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále, zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu.

Program slavnostního večera 28. 10. 2018:

  • 18 – 19 hod. – Slavnostní křest knihy „Manažeři se lvíčkem – 100 let svobodného podnikání v Československu“ – setkání představitelů prvního a posledního čtvrtstoletí…
  • 19 – 20:30 hod. – Raut a společenský program
  • 21 – 22:15 hod. – Divadelní představení Ypsilonky „Říjen 1918“ (pouze pro pozvané VIP hosty a „manažery čtvrtstoletí“) Dress Code: Black-tie, Semi-formal, dobové kostýmy vítány

 

Za laskavé finanční podpory partnera ČMA: Správa a údržba silnic Pardubického kraje