O soutěži Manažer roku

Soutěž o MANAŽERA ROKU byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky.

Předchozí ročník soutěže

23. ročník soutěže MANAŽER ROKU představil 69 osobností českého managementu. Titul Manažerka roku 2015 získala Radka Prokopová ze společnosti Alca Plast, s.r.o., Manažerem roku 2015 se stal Miroslav Dvořák ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.

Novinky a tiskové zprávy

Manažer roku – blíží se ocenění nejlepších

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Na čtyři sta podnikatelů a zástupců organizací a institucí se i letos sejde v pražském paláci Žofín, aby byli svědky ocenění nejlepších manažerů a manažerek České republiky v rámci 24. ročníku soutěže Manažer roku. Novinkou letošního ročníku je udělení zvláštní ceny „Za inovace pro udržitelný rozvoj“. Jejím cílem je podpořit inovativní projekty manažerů, které mají ekonomické, sociální i environmentální přínosy pro všechny.

Vítěz minulého ročníku Miroslav Dvořák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV GROUP, k soutěži uvedl: „Je to vítaná příležitost porovnání lidí v branži. Pro ty, kteří uspějí, je to odměna a potvrzení toho, že jejich práce a to, co dokázali, snese nejvyšší republikové srovnání“. K přínosům soutěže se vyjádřila i Manažerka roku 2015 Radka Prokopová, výkonná ředitelka a jednatelka společnosti ALCA PLAST: „Díky ocenění jsem mohla rozšířit povědomí o naší společnosti i mimo oblast, v níž působíme. Ráda bych také nadále pomáhala při rozhodování všem, kteří stojí před zásadním osobním rozhodnutím, zda podnikat či nikoliv.“

Slavnostní galavečer proběhne 20. dubna 2017 za přítomnosti prezidenta republiky Miloše Zemana, který předá cenu vítězům.

Právě byla vyhlášena soutěž o nejlepší studentskou esej v rámci soutěže manažer roku 2016

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Přípravy a nominace na soutěž MANAŽER ROKU 2016 vrcholí, a to je ta správná chvíle vyhlásit již tradiční soutěž o nejlepší studentskou esej. Soutěž je určena pro studenty českých vysokých škol, z nichž budou vybráni tři nejlepší. Vyhlašovatelé soutěže, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, přivítají vítěze na slavnostním galavečeru v pražském Paláci Žofín 20. dubna 2017, kde jim v rámci celého vyhlašování nejúspěšnějších manažerů bude předáno ocenění za účasti špičkových podnikatelů, politiků, akademiků a médií. (Pokračování textu…)

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

20.4.2017
Palác Žofín

Studentská soutěž

Tři vítězové soutěže budou pozváni na celý slavnostní den v Praze na Žofíně. Stráví tak den s nejlepšími českými manažery a manažerkami z České republiky. Výherci budou oceněni ročním členstvím v Klubu mladých manažerů ČMA, v rámci kterého se budou moci zúčastnit aktivit a akcí pořádaných Českou manažerskou asociací. Vítězové budou také mediálně zviditelněni.

Klub Manažerů roku

Klub manažerů roku (KMR) vznikl z iniciativy nositelů čestného titulu MANAŽER ROKU, kteří tak založili prestižní platformu, díky které se mohou výherci soutěže potkávat, vyměňovat informace a sdílet zkušenosti v průběhu celého roku.